Hoe doorstaan Mariana, Frederikus, Mirthe en Menno hun examentijd? | Examens

De examenkandidaten die de krant dit jaar volgt.

Hoogeveensche Courant volgt vier examenleerlingen. Na maanden van voorbereiding is de examenperiode weer aangebroken. De bekende briefjes Stilte Examen hangen weer op de deuren. De Hoogeveensche Courant heeft vier leerlingen van RSG Wolfsbos en Roelof van Echten College bereid gevonden hun examenbelevenissen te delen. In iedere editie is te volgen hoe het hen vergaat in deze spannende periode.

Mariana Bijleveld (16 jaar) uit Nieuweroord, vmbo-kader, RSG Wolfsbos Harm Smeenge

Ik ben Mariana Bijleveld en woon in Nieuweroord. Ik doe de opleiding vmbo-kader aan het Harm Smeenge, Wolfsbos. Mijn examens zijn vandaag al begonnen met Nederlands. verder doe ik nog Engels, wiskunde en biologie. Ik ben in de vakantie druk bezig geweest met leren en samenvattingen maken. Ik leer elke dag een poosje en zorg dat ik daarnaast ook leuke dingen doe om te ontspannen. Doordat ik alles goed plan lukt mij dit allemaal. Voor de vakken wiskunde en Engels maak ik mij extra druk, die vind ik beide lastig. In mijn dromen gebeurt het mij steeds dat ik onderweg naar school een lekke band krijg, waardoor ik te laat kom. Als ik slaag ga ik na de zomervakantie beginnen aan het Drenthe College. Ik ga de kappersopleiding volgen. Ik ben al aangenomen en heb zelfs mijn stage al geregeld. Dus nu nog Slagen! Fingers crossed.


Frederikus Hendriks (18 jaar) uit Hoogeveen, vwo, RSG Wolfsbos Groene Driehoek

Ik ben Frederikus Hendriks en zit in 6vwo van de Groene Driehoek in Hoogeveen, waar ik ook woon. Ik doe examen in acht vakken, morgen als eerste Nederlands, de laatste twee op 23 mei.

Tijdens mijn voorbereiding heb ik zoveel mogelijk examens gemaakt. Eigenlijk ben je altijd al bezig met het voorbereiden op de examens, maar ik ben begin april doelgericht begonnen. Ik zie vooral op tegen de leesvakken, Nederlands, Engels en Duits. Want daar weet je niet zo goed wat je precies kan verwachten.

Naast de leesvakken baart scheikunde me ook zorgen, dit heb ik wellicht ook een beetje onderschat.

Aardrijkskunde en biologie lijken me wat makkelijker. Mijn favoriete vakken zijn Duits en biologie. Ik ga na het vwo Verpleegkunde in Groningen studeren. Graag wilde ik Geneeskunde doen, echter had ik een te hoog rangnummer.


Mirthe Aalfs (17jaar) uit Hoogeveen, havo, Roelof van Echten College Bentinckspark

Ik ben Mirthe Aalfs en zit op de havo van het Roelof van Echten College Bentinckspark.

In mijn voorbereiding heb ik twee weken lang examentrainingen gevolgd. Na deze examentrainingen heb ik voor mezelf een documentje gemaakt waarin ik van alle vakken heb gezet wat ik nog moeilijk vind en dus aandacht aan moet besteden. Dat heb ik in de afgelopen periode gedaan.

Vanaf de week dat de examens beginnen ga ik dan gericht leren. Elke dag leer ik dan voor het examen dat de volgende dag komt. De vakken waar ik erg tegenop zie zijn de exacte vakken zoals biologie, scheikunde en natuurkunde. De vakken waarvan ik verwacht dat ze makkelijk zullen zijn bij het examen zijn Duits, Engels en wiskunde.

Morgen begin ik met Duits, het laatste is 24 mei met Engels. Na mijn examens ga ik door op dezelfde school maar dan vwo, want ik wil diergeneeskunde studeren.


Menno Steen (16 jaar) uit Hoogeveen, mavo, Roelof van Echten College Eduwiek

Ik ben Menno Steen en zit in mavo 4 van het Roelof van Echten College locatie Eduwiek. Ik woon in Hoogeveen. Mijn examenpakket bestaat uit Nederlands, Engels, economie, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

Als voorbereiding schrijf ik op voor elk vak wat ik specifiek moet leren en vervolgens ga ik samenvattingen maken. Deze samenvattingen leer ik. Om het af te ronden kijk ik nog een paar YouTube-videos over de onderwerpen die ik moeilijk vind. Net voor de vakantie ben ik begonnen met het leren voor mijn examens.

Het examen waar ik vooral tegenop zie is Nederlands aangezien ik dyslexie heb en altijd moeite met leesteksten gehad heb. Ik verwacht dat Engels het makkelijkste examen wordt. Natuurkunde is mijn favoriete vak. Na mijn mavo wil ik havo gaan doen. Mijn examenperiode begint morgen met biologie.

Nieuws

menu