Historie van Tiendeveen vastgelegd in speciale wandeling door veengebied waarin Vincent van Gogh wordt geëerd. 'Een verrijking voor het dorp'

Ook een filmploeg van RTV Drenthe was maandag present in Tiendeveen.

Ook een filmploeg van RTV Drenthe was maandag present in Tiendeveen. Foto: Andre Weima

Veen wordt er niet meer gewonnen, maar in de omgeving van Tiendeveen was dat eind 1800 wel het geval. De hard werkende mens in de turfgraverijen inspireerde kunstenaar Vincent van Gogh en bij zijn tocht door de provincie in 1883 schreef hij erover. Maandag is bij mfc De Eiken een wandeltocht door het gebied gepresenteerd.

In het nieuwe koffiepunt Bij Moi in het mfc De Eiken, dat door de week onder schooltijd door leerlingen wordt gerund, is de wandelroute verkrijgbaar. De leerlingen van groep 7/8 van obs Tiendeveen waren dolblij dat het maandag eindelijk zo ver was. Al enige tijd verheugen zij zich op hun nieuwe taak. Schooldirecteur Ina Doldersum licht toe: „Wij geven ontwikkelingsgericht onderwijs. Het runnen van een verkooppunt is een manier voor de kinderen om in de praktijk nieuwe ervaringen op te doen. Koffie serveren, afrekenen, informatie geven over Vincent van Gogh en de wandeling. Allemaal zo echt mogelijk. Iedere week heeft een ander tweetal van groep 7/8 ‘dienst’. Zodra in het koffiehuis op de bel wordt gedrukt gaat in de klas een lichtsignaal. De leerlingen mogen dan direct uit de les naar het koffiepunt gaan.” Buiten schooltijden wordt het koffiepunt gerund door andere vrijwilligers en helpen zij wandelaars op weg. „Zo is het een verrijking voor het hele dorp.”

Meerdere plannen schoven in elkaar

Het Vincent van Gogh ommetje heeft meerdere wensen vanuit het dorp bij elkaar gebracht, stelt initiatiefneemster Janne IJmker. Niet alleen een wens vanuit de school. Ook voorzitter Ria van Goor van De Eiken zocht een manier om meer reuring te krijgen in en om het mfc. Na het schrijven van een novelle over Vincent van Gogh, die eind 1883 door de omgeving trok, wilde schrijfster Janne IJmker namelijk ook graag anderen vanuit het perspectief van de kunstenaar laten genieten. „Bij een bijeenkomst met Marketing Drenthe over allerlei activiteiten die dit jaar op stapel staan rondom Van Gogh hoorde ik dat de Drentse Van Gogh fietstocht niet langs de wijken bij Eleveld (bij de Pesserdijk, parallel aan- de Brandligtswijk - red) gaan. Dat vond ik zo jammer. Dat is ook een plek die terug komt in mijn boek over Vincent van Gogh. Die wilde ik graag terug laten komen in een wandeling.” Toen zij een tijd geleden koffie dronk met haar nicht Ria van Goor werden de eerste stapjes gezet. Zij wist op haar beurt weer van het idee van obs Tiendeveen. Zo grepen meerdere wensen onverwacht in elkaar. Met natuurliefhebber Freddy Mager uit Tiendeveen was de werkgroep compleet.

Ommetje van 8,5 kilometer

Janne en Freddy gingen aan de wandel. „Ik ken deze omgeving goed. Ik kom hier vandaan en woon er ook nu weer”, vertelt Janne. „Toch liet Freddy me weggetjes zien die ik niet kende. Samen hebben we een ommetje bedacht van in totaal 8,5 kilometer. Daarna heb ik de route en de bijbehorende verhalen en historie van Tiendeveen uitgewerkt in een wandelboekje, compleet met QR-codes (gemaakt door Dunja Kiestra - een moeder van een van de leerlingen) die online nog meer informatie geven. Het rondje Tiendeveen gaat via Siberië, Wijken van Eleveld, Zwartschaap, Kremboongbos, Drijberse Hoofdvaart weer terug naar Tiendeveen en geeft een beeld van Vincent, zijn werk en brieven in combinatie met de wording/geschiedenis van Tiendeveen. Want daarover is eigenlijk ontzettend weinig vastgelegd.”

De leerlingen kregen van IJmker een gastles over Vincent van Gogh, de geschiedenis van hun dorp en samen zijn gedichtjes in de vorm van een elfje of haiku’s gemaakt. Enkele daarvan krijgen ook een plek op de informatieborden die bij de wandeling horen. Het wandelboekje is exclusief verkrijgbaar bij Bij Moi.

Novelle

De novelle van Janne IJmker over Vincent van Gogh verschijnt hoe dan ook september dit jaar. Er zijn nog gesprekken gaande met een uitgever. Als dat niet rondkomt gaat de schrijfster de novelle uitgeven in eigen beheer. Voor het boek deed ze lange tijd research. „Ik heb er veel studie van gemaakt.” Uiteraard las zij de briefwisseling tussen Vincent en zijn broer Theo uitvoerig. „Het Van Gogh museum heeft die allemaal online staan. Ze zijn zelfs doorzoekbaar op woorden”, roemt de schrijfster het museum. Het gaf haar een schat aan informatie om zich in te leven in het fictieve verhaal. Of om met de woorden van Van Gogh te spreken: ‘Ik ben zeer blijde dat ik hier ben, want kerel het is hier rijk. Ja, ik zoude het u ook toewensen.’