'Het spookt in de velden'

In de Drentsche Volksalmanak van 1839 vinden we in een tekst over de zorg van de Drenten voor hun doden een opmerkelijke analyse, Het rondzwerven van een dode in de vorm van een geest of een spook, kon overal gebeuren.

In de 19e eeuwse stal met de boer en knecht.

In de 19e eeuwse stal met de boer en knecht. Foto: Archief Albert Metselaar

“Wanneer wij de Drentse geschiedenis nagaan, dan blijkt het ten klaarste, dat de inwoners van dit gewest in de oude tijd verkeerd hebben in het geloof, dat de zielen der afgestorvenen rondzwierven op aarde, vooral op de plaatsen, waar zij stierven, en op die, waar hun lichamen begraven werden.