Het lijkt nog niet echt storm te lopen: Gemeente Hoogeveen ontvangt 25 aanvragen voor financiële 'coronachecksteun' na versturen brief naar horeca, buurthuizen en sportkantines

De coronacheckapp.

De coronacheckapp. Foto: Shutterstock

De gemeenten Hoogeveen en De Wolden hebben maandag per e-mail een brief verstuurd naar horecaondernemers, buurthuizen en sportkantines in beide gemeenten. Daarin wordt gemeld dat zij in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van het Rijk van 180 euro per week voor de controle van het coronatoegangsbewijs aan de deur.

Een aanvraag indienen kan tot uiterlijk 15 november. Het bedrag wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021 uitbetaald.

Inmiddels zijn er 25 aanmeldingen binnengekomen. Hoeveel e-mails precies zijn verstuurd durft gemeentelijk woordvoerder Marianne van der Linden niet te zeggen, maar dat lijkt al snel richting de 1000 te gaan. 25 reacties lijkt dan ook niet veel. Toch zegt zij tevreden te zijn over dat aantal. Ook zijn er volgens haar diverse aanvullende telefonische vragen gesteld. ,,Ondernemers zijn gemotiveerd om het goed te doen.”

Duidelijke waarschuwing

Volgens Van der Linden zijn er tot nog toe geen boetes uitgedeeld aan ondernemers, buurtverenigingen of sportclubs. ,,Wij hebben wel degelijk controles uitgevoerd en ook mensen aangesproken, maar daar is het bij gebleven.” In de brief die maandag is verstuurd is een duidelijke waarschuwing opgenomen. ‘Als wij tijdens een controle constateren dat u het coronatoegangsbewijs van uw gasten niet controleert, dan stopt de vergoeding direct en vorderen wij de uitgekeerde bedragen weer terug. Daarnaast krijgt u een schriftelijke waarschuwing. Bij volgende overtredingen wordt er overgegaan op het opleggen van een last onder dwangsom.’

Op is op

Er is een totaalbedrag beschikbaar van 114.000 euro voor Hoogeveen en 50.000 euro voor De Wolden. Wanneer dit geld op is, stopt de regeling eerder. Van der Linden adviseert ondernemers dan ook om snel een aanvraag in te dienen. De regeling stopt in ieder geval op 31 december.

Uit deze totaalbedragen worden ook de kosten voor een tijdelijke teststraat, posters en T-shirts betaald. Per bedrijf, buurthuis of sportkantine is één poloshirt beschikbaar, dat moet worden aangetrokken door de persoon aan die het coronatoegangsbewijs checkt. Bij controle door de gemeente is dan duidelijk wie de check uitvoert.

Sinds 1 november controleren Hoogeveen en De Wolden strenger op de controle van het coronatoegangsbewijs.