'Het feit dat deze fabriek nergens in Europa welkom is moet toch genoeg zeggen' | Uitslag stelling van de week

Fage hoopt de vlag in 2026 op bedrijventerrein Riegmeer in Hoogeveen te kunnen laten wapperen.

Fage hoopt de vlag in 2026 op bedrijventerrein Riegmeer in Hoogeveen te kunnen laten wapperen. Foto: DvhN

De grote zuivelgigant uit Griekenland, Fage (uitspreken als Faajee), wil zich vestigen op het nieuwe industrieterrein Riegmeer. Er is al enige tijd wat te doen rondom de fabriek. Zo moest een grote zomereik wijken voor een trafostation, ondertussen niet meer, en is er nu naar buiten gekomen dat de fabriek ruim 2,5 miljoen drinkwater per dag gebruikt.

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft bezwaar gemaakt tegen het ontwerpbesluit van Fage. De MOB, onder voorzitterschap van Johan Vollenbroek, vindt dat Gedeputeerde Staten van Drenthe in de omgevingsvergunning voor de Griekse yoghurtgigant onvoldoende rekening houdt met het milieubelang.

Uitstoot en waterverbruik


De stelling van deze week luidt: Het is goed voor Hoogeveen als zuivelfabriek Fage zich toch kan vestigen op Riegmeer.

Op deze stelling stemden 599 mensen op oneens, wat gelijk staat aan 50,1 procent. 596 mensen stemden op eens, wat gelijk staat aan 49,9 procent. Op Facebook waren er verschillende geluiden te horen die het verdeelde beeld versterkten. Zo reageert iemand met ‘Geen goede ontwikkeling. Ze worden niet voor niks al in een aantal landen geweigerd om daar een fabriek op te zetten in verband met uitstoot en wat te denken van het waterverbruik.’

Of: ‘Het feit dat deze fabriek nergens in Europa welkom is moet toch genoeg zeggen lijkt me. Hoogeveen heeft wel vaker van die domme ideeën. De extra kosten komen straks op de burger zijn bordje en bij droogte een enorm water tekort, begrijp echt niet waar Hoogeveen mee bezig is.’

En: ‘Ik zeg nee, er is zelfs personeelstekort. En er zijn genoeg zuivel fabrikanten, terwijl de Nederlandse boeren weg moeten en uitgekocht worden door de overheid vanwege hun stikstofcrisis, terwijl de boeren weinig stikstof uit stoten.’

Werkgelegenheid

Er waren tevens positieve geluiden te horen: ‘Liever een fabriek die de Hoogeveense economie een impuls geeft dan een weiland vol zonnepanelen en windmolens.’ Of: ‘Enorm belangrijk voor de economische toekomst en werkgelegenheid in en rond Hoogeveen. Niet alleen de komst van Fage, maar voor alle lokale toeleveranciers!’

Verder wordt richting de gemeente Hoogeveen een sneer gegeven: ‘Dit hadden jullie beter van tevoren moeten informeren. Wat doet zo’n fabriek? Al dat water dat ze verbruiken en electra. Dit slaagt nergens op. Bezint eer gij begint moet je kijken wat ze al aan onkosten kwijt zijn en dan staat er nog niks’.