Het centrum van Hoogeveen wordt de eerste 'Verbindende Wijk'; Verbindende Aanpak werpt vruchten af

In het centrum en de Verzetsbuurt wordt al volop gewerkt met de Verbindende Aanpak. Op de foto opbouwwerker Gert Jan Tuller, een buurtbewoner, directeur Trudy Leijssenaar en burgemeester Karel Loohuis tijdens de opening van het vernieuwde Park Dwingeland. Foto: Gemeente Hoogeveen

Na de succesvolle pedagogische trainingen voor onder meer leraren in het basisonderwijs, leerlingen en jongerenwerkers gaat Jong Hoogeveen de zogeheten ‘Verbindende Aanpak’ verder uitbreiden. Om dat te kunnen doen heeft de gemeente samen met scholen extra subsidie aangevraagd. Die is toegekend: Hoogeveen krijgt 100.000 euro.

„We besteden dit geld aan nog meer bewustwordingstrainingen, verdiepende trainingen en het opzetten van de eerste Verbindende Wijk in het centrum van Hoogeveen”, zegt projectleider Frank Schuurman van de gemeente Hoogeveen.

Enkele jaren terug heeft het Rijk besloten dat er geld beschikbaar moet zijn zodat kinderen ongeacht hun achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie gelijke kansen krijgen in de maatschappij. Dit landelijke budget is ondergebracht bij de zogenaamde Gelijke Kansen Alliantie (GKA).

Verbinden van drie leefwerelden

Met het geld van de eerste subsidieronde van de GKA is in Hoogeveen een training Verbindende Aanpak betaald. Het verbinden van de drie leefwerelden (school, thuis, omgeving) is heel belangrijk in het creëren van gelijke kansen. Onderwijswethouder Werner ten Kate: „De afgelopen twee jaar hebben we honderden professionals en vrijwilligers kunnen trainen in deze ‘Verbindende Aanpak’. We trainen leerlingen bijvoorbeeld zodat ze ruzies op het schoolplein kunnen voorkomen. En leerkrachten ervaren meer rust in de klas en beter contact met de ouders na een training in de Verbindende Aanpak.”

Samenwerken in de wijk

Ook de twee basisscholen in het centrum van Hoogeveen hebben de verbindende aanpak omarmd. Trudy Leijssenaar, directeur van obs Vila Kakelbont: ’We werken samen in de buurt. Bijvoorbeeld bij de inrichting van Park Dwingeland, dat doen we samen met de Juliana van Stolbergschool en Rotaryclub Hoogeveen. Dus met leerlingen, ouders, leerkrachten en leden van de Rotary samen. We kijken verder dan onze school, we willen allemaal het beste voor alle kinderen in de buurt. Dit komt omdat we getraind zijn in de Verbindende Aanpak; leerkrachten van beide scholen, een heel aantal leerlingen en ook vrijwilligers in de buurt.’

Verbindende Wijk

De volgende stap is dat het centrumgebied een ‘Verbindende Wijk’ wordt. Projectleider Schuurman: “De pedagogische aanpak wordt nog sterker als iedereen dit op dezelfde manier doet. Dus niet alleen op school en thuis, maar ook bijvoorbeeld op de sportvereniging of de kinderopvang of tijden jeugdactiviteiten. Het doel is dat kinderen zich na school ook in de buurt en bij een vereniging net zo vrij en gesteund voelen om hun talenten te ontwikkelen.”

Nieuws

menu