Het begin van het winkelcentrum in De Weide | Historie

Het nood winkelcentrum in De Weide. Foto: Archief Albert Metselaar

Historicus Albert Metselaar duikt wekelijks voor de Hoogeveensche Courant in het verleden. Deze keer: winkelcentrum De Weide.

De buurt De Weide was al vanaf de Tweede Wereldoorlog een gebied waar de gemeente Hoogeveen het oog op had laten vallen. Burgemeester Tjalma liet onder andere de burgemeester van Zuidwolde onverwacht op kantoor roepen. Die kreeg een dag of wat later van de secretaris generaal in Den Haag te horen dat De Weide geannexeerd zou worden. Bestuurlijk overleg was er niet geweest. Met boeren had Tjalma ook geen probleem, die kon je gewoon overal naar toe verplaatsen, getuige een ander dossier. Na de oorlog ging een en ander wel wat anders, en van het ‘führerschapsprincipe’ was afscheid genomen. Maar het proces ging gewoon door. Daar is misschien ook wel wat voor te zeggen, maar de start was een hele valse. In de jaren ’60 werd vooruitlopend op de toevoeging aan de gemeente Hoogeveen al volop beleid gemaakt voor een nieuw De Weide. In een rapport uit 1969 werd afgerekend met de oude historische bebouwing: “Het gebied De Weide heeft momenteel vrijwel geheel een agrarische bestemming. Het aantal opstallen is beperkt. Geen van deze huidige bebouwingen leent zich ertoe om als markant punt in een nieuwe stadswijk bewaard te blijven.”

Al meerdere gezonde bomen gesneuveld

De boerderij van Bouwmeester, wat had dat een kleurrijk en mooi historisch begin kunnen worden voor een winkelcentrum. Zet er een kleinere of een paar kleinere winkels in, laat de bomen er omheen allemaal staan, moet kunnen toch, ruimte zat. De boerderij ging plat en de bomen zouden mogen blijven. Dat wel. Maar één voor één zijn er al meerdere gezonde bomen gesneuveld. Er werd gekozen voor één winkelcentrum voor heel De Weide, ook al zou dat nieuwbouwplan uiteindelijk haast net zo groot worden als Hoogeveen ten oosten van de snelweg A 28. Het winkelaanbod zou gelijk moeten zijn aan dat van Krakeel en Wolfsbos. Voor de bewoners zou het winkelcentrum op loopafstand moeten komen. Dat is nu niet meer het geval. De nieuwbouw begon in wat nu Schoonvelde-Oost heet. Het winkelcentrum zat daar niet direct bij. Vandaar dat gekozen werd voor een nood-winkelcentrum. In 1971 was daarover overleg met de woningbouwverenigingen. Die waren wel geïnteresseerd in het opzetten van een nood-winkelcentrum. Krakeel was een rommeltje, dit zou beter moeten. Angelso in Emmen, dat nood-winkelcentrum, dat was mooi, dat zou het voorbeeld zijn.

Stuurgroep

Voor winkelcentra was de Stichting Winkelcentra Hoogeveen opgericht. Deze zorgde voor alle winkelcentra. Een stuurgroep vanuit de gemeente Hoogeveen ging daarmee in overleg. Er werd voor het nood-winkelcentrum in december 1972 een plan ingediend, door de Gebroeders Schuitema uit Amersfoort. Het was wel 600m2 groter dan de bedoeling was. Maar, het bood ook meer ruimte voor andere zaken dan waar in het begin aan werd gedacht. Schuitema had ook al een plek in gedachten: Hoek Bethesdastraat-Zuidwoldigerweg. Dat was niet centraal, zo constateerde Gemeentewerken. De gemeente Hoogeveen wilde het centrum op de plek van het huidige winkelcentrum. Het zou echter te lang duren voor de nieuwbouw zover was gevorderd dat deze plaats centraal zou komen te liggen. In oktober 1973 zouden er al 400 woningen in Schoonvelde-Oost worden opgeleverd. Kortom, er was haast geboden.

Vertraging

Dan komt er een geweldige vertraging in de nieuwbouw van De Weide. Heel wat verontruste grondeigenaren waren niet tevreden met de prijs die de gemeente Hoogeveen wilde betalen voor onteigende grond. Ze verkochten hun bezit aan de firma Amstelveste BV uit Arnhem. Daarbij zat ook de grond waar de gemeente het nood-winkelcentrum wilde. Er moest wat gebeuren. Het was pas op het eind van 1975 dat Schuitema een noodcomplex kon voorbereiden aan het begin van de Bethesdastraat. 450 m2 tweedehands panden uit Heerenveen. Het werd begin 1976 gebouwd. Zou er maar zijn tot in 1978, dacht men. Het zou augustus 1984 worden voor de laatste ondernemer dit centrum zou verlaten. Snackbar Wever was de laatste ondernemer daar. Hij moest dringend weg, want er moest begonnen worden met woningen op die plaats. Dat werd de Salkhof.

Eerste paal

Op 7 juli 1983 werd een begin gemaakt met het huidige winkelcentrum. Dat was de datum dat de eerste paal in de grond ging. Volgend jaar een feestje? In Motel Hoogeveen was vooraf een bijeenkomst. Zo gaat dat, hapje, drankje, praatje, wethouder…. Laat ik daar het ‘tje’ maar weglaten, maar we zijn redelijk conservatief in dergelijke bijeenkomsten. Zelfs de toespraken zijn voorspelbaar. Het gaat allemaal heel erg goed, we zijn er allemaal heel erg blij mee, we bedanken iedereen, en natuurlijk kan dat ook gewoon gezegd worden. Maar soms lees je teveel dossiers en zie je alleen wat namen wisselen in bijeenkomsten. Wat belangrijk was: het begin was gemaakt. De winkels konden open.

Bibliotheek

Het bibliotheekbestuur vroeg begin 1975 ook of ze mee mochten praten over De Weide. Er zou een prachtige dependance komen van de hoofdbibliotheek van Hoogeveen. Mijn kinderen haalden er met plezier hun boeken. En brachten ze terug. Er zou een veelzijdig en wisselend aanbod komen, zo werd gezegd. Bij een reorganisatie werd het filiaal weer gesloten. Maar, de hoofdbibliotheek zou er nog wel zijn voor alle wijken waar alle filialen gesloten werden, net als voor de buitendorpen. Helaas wijzen de particuliere opschietende bibliotheekjes erop dat dit niet meer lukt. Teveel bezuinigingen. Dokter Rijkeboer zond in augustus 1970 al een plan in om de medische zorg te regelen in De Weide. Hij, Roeders, Van Anne en Hutten zaten in september 1970 al met de gemeente om tafel. Als arts werden aangetrokken de heren doktoren Plantenga, Van der Eyk en Huygen. Twee moesten er nog in militaire dienst. Het Welzijnscentrum, zo heette het huidige Gezondheidscentrum, ging van start in februari 1973 met huisartsen, verloskundigen, doktersassistenten, maatschappelijk werk, fysiotherapie en een tandarts, Bethesdastraat 77 t/m 83. Op 15 november 1986 werd het huidige centrum al betrokken. Wanneer was het nieuwe winkelcentrum ‘klaar’? Momenteel wordt gebouwd aan een winkel op het laatste stuk vrije grond. December 2022, dat zal het wel worden……

Wijkvereniging

Geen wijk en geen buurtcentrum zonder wijkvereniging. En dan is het mooi dat er nog wat langer is gewacht met de laatste gebouwen. Tal van activiteiten, van bingo, boekenmarkt, tot biljart, zorgen voor sociale contacten, en we mogen zeker de houtzaagmannen en de vele bijenhotels en vogelhuisjes niet vergeten, die er door hen al zijn verspreid. Koninginnedag, dat was op dat laatste stuk groen. We zien het op de foto. Kan nu onderdak, als de winkel voor een dag ontruimd wordt. Dromen, tja, moet ook gebeuren.

Nieuws

menu