Het Zuiderpark zoemt weer door groep vrijwilligers: 'Aanleg van bloemenweide moet biodiversiteit bevorderen'

Insectenhotels en houten kunstwerken sieren het Zuiderpark. Foto: Aaldert Streutker

Hoogeveen is enkele jaren geleden tot een bij-vriendelijke en zomende gemeente uitgeroepen. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van deze titel is de actieve samenwerking met bewoners, het IVN en Landschapsbeheer Drenthe. Zij leveren samen een grote bijdrage aan de bevordering van de biodiversiteit binnen Hoogeveen.

De vrijwilligers hebben in de gemeente doormiddel van een aantal uitgevoerde projecten in het Zuiderpark een positieve bijdrage geleverd in Wolfsbos. „In 2018 is de buurt gestart met het maken van plannen voor het verhogen van de belevingswaarden van het Zuiderpark en het realiseren van een meer natuurlijke inrichting en beheer van het park. Hierbij krijgen we steun vanuit de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe”, vertelt Jan Mager.

In het park is er een bloemenweide met fruitbomen aangelegd, is er een bijenheuvel gerealiseerd, zijn er vier insectenhotels geplaatst en is er een bloem-, bij-, en vlinderidylle aangelegd.

Bloemenweide met fruitbomen

De bloemenweide is vier jaar geleden aangelegd en heeft een grootte van 600 m 2 . In de weide is ook een aantal fruitbomen geplaatst. In de randen zijn bij- en vlindervriendelijke stuiken en bomen aangeplant. Daarnaast is op een aantal plaatsen in het park het maaibeheer aangepast van intensief naar extensief. „Hierdoor is er meer ruimte voor kruidenrijke stukken grond.”

Johan Scheeres, van de gemeente Hoogeveen, heeft ondertussen in het park al verschillende soorten vlinders, planten en insecten gespot. Zo is hij een duizendblad, wilde peen, gewoon biggenkruid, een klein koolwitje, atalanta en een Sint-jansvlinder tegengekomen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Populierstammen veranderen in kunstwerken

Naast het aanleggen van een stuk grond waarin meer biodiversiteit zich moet gaan nestelen, is er ook gewerkt tijdens NLDoet-dagen aan de houtwal. „Er zijn verschillende bij- en vlindervriendelijke struiken zoals de lindebomen en een meidoorn aangeplant. Vorig jaar zijn er rond de bloemenweide 17 populieren gekapt ten behoeve van de bezoekers”, stelt Hennie Florijn. Van één van deze bomen is de stam grotendeels blijven staan. Dit komt omdat er in die boom al meer dan vijf jaar een nest met honingbijen zit.

Florijn:„In 2021 is een groot deel van de bijen vertrokken en heeft de zwerm kort onderaan de boom gehangen. Op ons verzoek is een viertal van de bomen niet volledig afgezaagd. In en op deze stammen heeft Merijn Hartgers een aantal dieren gezaagd met behulp van een kettingzaag.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Bloem-, bij- en vlinderidylle

In 2020 is de groep vrijwilligers gestart met de aanleg van een bloem-, bij- en vlinderidylle. De realisatie is een tijd onderbroken vanwege de pandemie. Ondertussen is dat project bijna afgerond. „De idylle bestaat uit elf bloembakken en twee percelen die aangeplant zijn met bij- en vlindervriendelijke planten”, vertelt Mager. De idylle ligt in het oostelijke gedeelte van het park en is vanaf de verharde wandelpaden goed te bezichtigen. In de bloembakken staan ongeveer honderd planten.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Insectenhotels

Bij de idylle hebben de vrijwilligers een viertal insectenhotels geplaatst. „Twee van deze insectenhotels zijn door ons zelfs ontworpen en gebouwd. Verder is er een insectenhotel gemaakt met als basis houtenpellets”, zegt Florijn.

Nieuws

menu