Herbenoeming Bert Moormann als bestuurder Domesta

Bert Moormann van Domesta. Foto: Iris Sijbom

Bert Moormann is afgelopen week herbenoemd als bestuurder bij Domesta. Bert is bestuurder sinds 2014 en begint hiermee aan zijn derde periode.

Gerrit Bos nam begin dit jaar zelf het besluit om, na acht jaar, uiterlijk eind oktober te vertrekken als bestuurder van Domesta. Daarna heeft de Raad van Commissarissen nagedacht over een toekomstig bestuursmodel voor Domesta. Dit deed de raad samen met de organisatie, de ondernemingsraad, huurdersvertegenwoordiging, samenwerkingspartners en Bert. Daar kwam uit dat het een logische stap is dat Bert alleen verdergaat als bestuurder. Hij krijgt het vertrouwen van alle partijen.

Maatwerk voor huurders

„Vanaf het begin van zijn bestuursperiode heeft Bert zich samen met de collega’s en stakeholders van Domesta ingezet om het wonen betaalbaar te houden. Dit doen we niet alleen door rekening te houden met de inkomens van de huurders, maar ook door de energielasten te verlagen door verduurzaming. Daarnaast wordt maatwerk aangeboden aan huurders die het nodig hebben. Verder is de focus op het thema ‘wonen met zorg’ versterkt. Dat leidde de afgelopen jaren tot de bouw van een aantal prachtige woonzorggebouwen. De collega’s van Domesta doen werk van betekenis en hebben ruimte om het verschil te maken voor huurders en woningzoekenden”, zegt Hans van den Berg, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Verkleinen CO 2 -voetafdruk

Domesta blijft zich de komende jaren onder leiding van Bert Moormann inzetten voor mensen met een kleine portemonnee en voor mensen met een zorgvraag. Ook wil Domesta een bijdrage leveren aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de organisatie door circulair te bouwen en door de huizen te voorzien van CO2-vriendelijke installaties. Voor dit doel wordt de samenwerking met andere bedrijven en organisaties verder ontwikkeld.

Nieuws

menu