Help mee de natuur in Drenthe veilig te stellen

Uit verschillende Europese studies blijkt dat Nederland in Europa tot de landen behoort waar de natuur er het slechtst voor staat. Dat daar iets aan gedaan moet worden is duidelijk. Dat gaat nu hopelijk ook gebeuren. In het onlangs gesloten coalitieakkoord van het nieuwe kabinet staat onder meer: “We willen onze unieke natuur beschermen, het verlies van biodiversiteit herstellen en perspectief bieden aan de agrarische sector.“

Deel van Landgoed Westersche Veld nabij Rolde.

Deel van Landgoed Westersche Veld nabij Rolde. Foto: Paulien Zomer

Met een Nationaal Programma Landelijk Gebied wil het kabinet de problemen in landbouw en natuur aanpakken. Die aanpak richt zich niet alleen op stikstof, maar ook op de (Europese) normen en opgaven van waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit. Uiteraard zijn wij als natuurorganisatie blij met deze ambitieuze plannen. In een reactie, mede namens Natuurmonumenten, stelt directeur Hank Bartelink van Stichting LandschappenNL: “Niet alleen onze natuur, maar ook onze landbouw en economie moeten zicht hebben op een aantrekkelijk en natuur-inclusief toekomstperspectief. Onvermijdelijk zal deze enorme transitie tot zorgen en ongerustheid leiden. Maar we hebben nu de historische kans om ons land écht beter te maken, voor iedereen”. De laatste 50 jaar is de druk op de natuur steeds maar groter geworden. Ons land moet zo ingericht worden dat de natuur niet langer de negatieve effecten opvangt van hoe wij mensen wonen, werken, ons voedsel produceren en onze energie opwekken.

Natuurfonds Drenthe

Nieuws

menu