Groot statushoudersgezin geholpen aan onderdak. Hoogeveen krijgt 16.000 euro van rijk voor verbouwen van woning

Het Rijk heeft de aanvraag van de gemeente Hoogeveen goedgekeurd om een woning geschikt te maken voor de bewoning door een groot vergunninghoudersgezin. Met een subsidiebedrag van 16.000 euro is door wooncorporatie Domesta een woning verbouwd.

Domesta krijgt 16.000 euro om een woning te verbouwen.

Domesta krijgt 16.000 euro om een woning te verbouwen. Foto: NDC Mediagroep

Voor de zomer heeft de gemeente zich aangemeld voor een pilot van het Rijk: ‘Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders’. Deze financiële regeling is bedoeld om de huisvesting te versnellen voor statushouders met grote gezinnen (8 personen en meer) die nog in de asielopvang verblijven.

Integratie en participatie

Het doel van de regeling is om een groot gezin zo spoedig mogelijk te huisvesten binnen de gemeente, waardoor statushouders zo snel mogelijk binnen hun gemeente starten met integratie en participatie. Daarnaast verlaagt het de druk op de opvangcapaciteit van het COA.

Geselecteerde gemeenten ontvangen per groot gezin (8+) dat zij huisvesten een bedrag van maximaal 32.500 euro. Het totaalbedrag voor deze regeling is 1 miljoen. Dit budget kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het verbouwen van een woonruimte die nu nog niet geschikt is voor een groot gezin. „Veel sociale huurwoningen zijn niet groot genoeg en/of hebben onvoldoende slaapkamers”, gaf de gemeente eerder aan.

Aanpassen van de zolder

Met het aanpassen van de zolder van de woning slaagde Domesta erin genoeg plek te maken voor alle gezinsleden. „Inmiddels hebben de bewoners de sleutel gekregen, maar of zij er nu al echt wonen dat kan ik niet zeggen”, vertelt woordvoerder Alice Hulleman van Domesta.

Vooralsnog is dit het enige grote statushoudergezin dat in de gemeente Hoogeveen via deze regeling onderdak krijgt.