GroenLinks Hoogeveen wil dat de Participatiewet aangepast wordt

Participatiewet. Foto: GroenLinks

Iedereen heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. De overheid moet zich daarvoor inzetten. „Maar dat is voor gemeenten niet bepaald makkelijk doordat de Participatiewet dit moeilijk maakt”, stelt GroenLinks Hoogeveen.

„De participatiewet uit 2015 had als doel om meer mensen mee te laten doen in de samenleving en ze zouden dan daarvoor een eerlijke beloning te ontvangen. Maar we zien nu dat er veel te veel mensen letterlijk aan de kant staan! Zij krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Ze moeten voldoen aan allerlei onnodige verplichtingen. Ze worden steeds vanuit wantrouwen benaderd”, stelt lijsttrekker Harrie van der Meer in een persbericht.

GroenLinks staat voor een overheid die handelt vanuit vertrouwen. „Een overheid die je niet opjaagt maar juist bijstaat en hulp biedt! Iedereen heeft het recht om mee te doen. Het is niet normaal dat je van een bijstandsuitkering amper kunt leven. Mensen kunnen hun rekeningen haast niet betalen, laat staan dat ze nog wat kunnen sparen. En dan gaan de gasprijzen ook nog eens flink omhoog. Dit zorgt voor slapeloze nachten en veel stress bij de mensen .

GroenLinks Hoogeveen wil een aanpassing van de Participatiewet en sluit zich dan ook aan bij het manifest dat landelijk door een twintigtal GroenLinks Wethouders is opgesteld.

1. Behandel mensen vanuit vertrouwen

Versoepel de bijstand, zodat een vergissing niet meteen leidt tot een terugvordering van duizenden euro’s

Schaf de gedwongen ‘tegenprestatie’ af maar kijk wat mogelijk is. De mens moet centraal staan

Geef gemeenten nog deze kabinetsperiode op zijn minst structureel 0,5 miljard euro erbij om meer mensen persoonlijke begeleiding te bieden.

2. Geef iedereen basiszekerheid

Verhoog de bijstandsuitkering met minstens 140 euro per maand, zodat mensen op zijn minst genoeg geld hebben om rond te komen (conform advies NIBUD en het Sociaal Cultureel Planbureau)

Schrap de boete op samenwonen (de kostendelersnorm) voor iedereen, zodat mensen niet worden gekort op hun uitkering omdat ze met iemand in huis wonen die een inkomen heeft.

Geef mensen met een kleine spaarpot of een koophuis gewoon recht op een inkomen zonder dat eerst alles van hen wordt afgepakt.

Maak mensen met een beperking niet langer afhankelijk van het inkomen van hun partner.

3. Garandeer dat mensen mee kunnen doen.

Vervang de tegenprestatie-banen door volwaardige aanstellingen en betaald met in ieder geval het minimumloon.

Verruim de mogelijkheden om wat bij te verdienen naast de uitkering.

Voer een bindend quotum in voor de overheid en grote bedrijven om mensen met een beperking aan te nemen.

Kortom; stel de mens centraal en niet de middelen.

Nieuws

menu