Groen licht voor arbeidsmigrantencomplex in Hoogeveen. Bezorgde omwonenden houden vinger aan de pols in overleggroep

Het college verstrekt een omgevingsvergunning voor de de bouw van een logiescomplex voor arbeidsmigranten aan de Dr. Anton Philipsstraat. Op deze plek moet een complex verrijzen met 162 appartementen voor 420 arbeidsmigranten komen, die werkzaam zijn in en rond Hoogeveen.

Het leegstaande pand van Agrifirm waar mogelijk een complex voor 420 arbeidsmigranten komt.

Het leegstaande pand van Agrifirm waar mogelijk een complex voor 420 arbeidsmigranten komt. Foto: Willem Braam

Het college verstrekt de vergunning voor het project De Graanfabriek ondanks het feit dat het plan niet past in de geldende bestemmingsplan. Knelpunten zijn volgens het college de bouwhoogte en het gebruik. ‘We hebben hiervoor besloten gebruik te maken van de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor afwijking’, laten burgemeester en wethouders in een schrijven aan de gemeenteraad weten.

Protest van omwonenden