Gemeenteraad van Hoogeveen buigt zich over nieuwe cultuurvisie: ‘Kansen voor cultuur als middel ter preventie’

Cultuur als middel ter preventie bij bijvoorbeeld eenzaamheid of mentale of fysieke gezondheidsklachten. Omdat muziek maken of kijken naar een theatervoorstelling gelukkig maakt en mensen veerkrachtig houdt. En dus liggen daar kansen. De gemeente Hoogeveen wil deze functie van cultuur daarom beter benutten. Dit blijkt uit de nieuwe cultuurvisie, waarover de gemeenteraad dinsdagavond werd geïnformeerd.

Volgens wethouder Janita Tabak is Scala momenteel bezig met het uitrollen van een overlevingsplan. Hoe dat plan er uit gaat zien, wilde zij nog niet zeggen. ,,Een broedende kip moet je niet storen."

Volgens wethouder Janita Tabak is Scala momenteel bezig met het uitrollen van een overlevingsplan. Hoe dat plan er uit gaat zien, wilde zij nog niet zeggen. ,,Een broedende kip moet je niet storen." Foto: Scala

Maar cultuur moet bovenal voor iedereen zijn, zo wijst de nieuwe nota uit. Met daarbij naast de focus op cultuur als preventiemiddel tevens een focus op cultuur voor kinderen en jongeren. Omdat het niet mag uitmaken waar een kind opgroeit, wie de ouders zijn en waar de school staat voor de kansen die ze krijgen.

Bezuinigingen

De roep om een nieuwe cultuurvisie in Hoogeveen was jarenlang groot. Dit werd versterkt door het vaststellen van een aantal bezuinigingen op cultuur in de meerjarenbegroting 2021-2024. Zo is de subsidie aan de Bibliotheek Hoogeveen per 2021 met 190.000 euro verlaagd, ontvangt het Cultuurhuis sinds dit jaar 50.000 euro minder en wordt vanaf 2022 de subsidie aan Scala met 90.000 euro verminderd. Het leidde december vorig jaar tot een motie om te komen tot een herijking van het beleid op cultuur.

Vanaf januari is daar hard aan gewerkt, met onder meer een enquête die is gehouden onder inwoners van Hoogeveen (onder meer over hoe cultuur in Hoogeveen wordt ervaren en wat verbeterpunten zijn), diverse bijeenkomsten en gesprekken met betrokken culturele instanties. De enquête is door ruim 250 personen ingevuld. Ook zijn aan de scholen vragen gesteld over het cultuuronderwijs. De uitkomst van dit alles is de basis geweest voor de nieuwe cultuurvisie die nu voorligt.

Drie ambities

In de visie komen drie ambities naar voren: Cultuur is voor iedereen, cultuur zet Hoogeveen op de kaart en maakt trots en cultuur laat talent groeien. De ambities moeten de basis zijn voor afspraken voor de toekomst met de culturele partners, zo werd vanavond duidelijk. Philip Oosterlaak van de SP vroeg zich onder andere af hoe ver Hoogeveen wil gaan in het op de culturele kaart zetten van de gemeente. Wethouder Janita Tabak was stellig. ,,Wij willen hier heel ver in gaan. Hoogeveen kent levendige erfgoedgemeenschappen. Daar mogen we trots op zijn en daar moeten we iets mee doen.”

Onderzoek wordt nog gedaan naar onderlinge samenwerkingen van culturele instanties en het op termijn mogelijk combineren van huisvesting, wat financiële voordelen kan opleveren. De huidige individuele huisvesting is weliswaar op orde, maar de vraag is of dit ook de juiste huisvesting is voor de toekomst. Wethouder Tabak liet weten dat zowel Scala als De Tamboer momenteel bezig is met ,,het uitrollen van een overlevingsplan”. Maar, zo benadrukte zij: ,,Een broedende kip moet je niet storen, dus daar kan ik verder nog niets over zeggen.” De verwachting is dat eind 2021 hier een duidelijker beeld over bestaat.

‘Waarom geen positieve insteek?’

Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra (CDA) verbaasde zich over het feit dat in de visie benoemd werd dat cultuur niet afneemt de komende jaren. ,,Waarom is niet gekozen voor een positieve insteek: dus dat cultuur juist toeneemt?” Volgens wethouder Tabak zou die beschrijving in het kader van de forse bezuinigingen niet reëel zijn.

Op 23 september volgt de debatronde over de nieuwe cultuurvisie, waarna het onderwerp op 7 oktober opnieuw op de agenda van de raad staat voor het besluit erover.