Gemeenteraad neemt kijkje bij RSG Wolfsbos

De gemeenteraad van Hoogeveen bracht een bezoek aan RSG Wolfsbos. Foto RSG Wolfsbos

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft RSG Wolfsbos bezocht. De leden van de raad spraken met leerlingen en medewerkers van de school over actuele onderwerpen zoals de coronaperiode, nieuwbouwplannen, de Internationale Schakelklas (ISK) en de verbinding met de samenleving.

Leerlingen vertelden over het onderwijs in de coronaperiode en het onderwijs nu. Ze gaven aan dat de coronaperiode veel impact heeft gehad op hun mentale weerbaarheid. Het onderlinge contact tussen leerlingen en het contact met het personeel is cruciaal. Leerlingen en personeel gedijen bij onderling contact. Duidelijk is dat thuisonderwijs aanvullend is en nooit vervangend. Zeker in deze leeftijdsfase is onderling contact onmisbaar.

Noodzaak nieuwbouwplannen

Wolfsbos is bezig met de ontwikkeling van nieuwbouw voor het onderwijs van de toekomst op het eigen schoolterrein. De gemeenteraad liet zich uitgebreid informeren over de noodzaak van de nieuwbouwplannen, die ook in het belang van de gemeente zijn. „Het is een uitdagend project, waarbij onderwijsvernieuwing en duurzaamheid een grote rol spelen ”, aldus Dries Koster, directeur-bestuurder van Wolfsbos. Bij de nieuwbouwplannen worden ook leerlingen, ouders en medewerkers nauw betrokken. „Dat vinden we belangrijk, alle meningen tellen mee op onze school.” Begin februari wordt het gehele nieuwbouwplan overhandigd aan de wethouder.

Rust, ruimte en veilige omgeving

Internationale Schakelklas Door de sterke groei van het aantal ISK-leerlingen heeft Wolfsbos sinds het begin van dit schooljaar een eigen locatie voor de ISK op het terrein van RSG Wolfsbos. Zo kan de school ook leerlingen uit onder andere Oekraïne, Syrië en Afghanistan de rust, de ruimte en een veilige omgeving bieden. Drie leerlingen van de ISK vertelden tijdens de ontmoeting met de raad openhartig hun aangrijpende verhaal waarom ze hier in Hoogeveen zijn. Ze zijn heel enthousiast over hun Nederlandse docenten, hun nieuwe klasgenoten en de manier waarop ze les krijgen. Het bezoek van de gemeenteraad werd afgesloten met een presentatie over Wolfsbos Onderwijs en de verbinding met de samenleving.

Nieuws

menu