Stekker eerder uit noodlijdend kunstencentrum Scala. Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland willen per 1 april subsidie stopzetten

Er is nog geen nieuwe aanbieder gevonden van buitenschoolse cultuur

Er is nog geen nieuwe aanbieder gevonden van buitenschoolse cultuur Foto: André Weima

De colleges van Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland hebben gezamenlijk besloten om vanaf 1 april geen subsidie meer te verlenen aan het noodlijdende Scala.

Daarmee dreigt het kunstencentrum het lopende seizoen niet af te kunnen maken. De gemeenten vinden subsidiëring om meerdere redenen onverantwoord. De colleges willen investeren in een nieuw cultuuraanbod. Hier loopt op dit moment een onderzoek naar.

Verslechterd

Kunstencentrum Scala heeft in het najaar van 2022 aan de gemeenten laten weten uiterlijk 1 juli 2023 haar lesaanbod te stoppen. Uit informatie van het kunstencentrum blijkt dat de financiële situatie inmiddels verslechterd is.

Op 3 maart 2023 is door de rechtbank surseance van betaling aan het kunstencentrum verleend. Het noodlijdende centrum kan geen garantie geven dat met de gemeentelijke subsidie het lesaanbod door blijft gaan tot 1 juli 2023. De colleges verwachten dat Scala failliet gaat.

Overgang

De gemeenten hebben ingezet op een voor de inwoners zo soepel mogelijke overgang naar een toekomstgericht en -bestendig cultuuraanbod. De onzekerheid over het voortbestaan en de ongezonde financiële situatie van Scala maken dit echter onmogelijk. Zicht op een nieuwe aanbieder van naschools cultuuraanbod is er echter nog niet.