Gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden houden online bijeenkomsten over Drentse zonneroute A37

De zonneroute die langs de A37 van Hoogeveen tot Emmen gerealiseerd moet worden. Foto: Marco Vermeulen Studio

In augustus en september zijn er online bijeenkomsten over het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de Drentse zonneroute A37 voor inwoners van de gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden. Tijdens deze online bijeenkomsten wordt de procedure toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van eventuele vragen.

Het ontwerp en de bijbehorende stukken liggen ter inzage tot en met 9 september. De plannen zijn in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl .

Ook is er een optie om de stukken in te zien bij het provinciehuis in Assen of bij de eigen gemeente. Tijdens de periode van inzage heeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Dit is een schriftelijke of mondelinge reactie op de voorlopige plannen.

Provinciaal inpassingsplan

Er is gekozen voor een provinciaal inpassingsplan, dat fungeert als bestemmingsplan voor de drie gemeenten waar de zonneroute doorheen loopt. Het inpassingsplan maakt de plaatsing van zonnepanelen op de rijksgronden langs de A37 ruimtelijk mogelijk.

Bijeenkomsten

De online bijeenkomsten vinden plaats:

  • Op 18 augustus voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen. Opgeven voor de online bijeenkomst voor Hoogeveen kan via: info@groenemorgenhoogeveen.nl .
  • Op 30 augustus voor de inwoners van de gemeente Emmen. Opgeven voor de online bijeenkomst voor Emmen kan via: energie@emmen.nl .
  • Op 1 september voor de inwoners van gemeente Coevorden. Opgeven voor de online bijeenkomst voor Coevorden kan via: info@drentsezonneroutea37.nl .

Op de dag zelf ontvangt ieder die zich heeft opgegeven een link naar de online omgeving. Iedere bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Nieuws

menu