Gemeenteleden tijdelijk te gast in Hoofdstraatkerk. Verbouwing Oosterkerk Hoogeveen vraagt geduld

De Oosterkerk wordt ingrijpend verbouwd. Foto: Willem Braam

De Oosterkerk aan de Leeuweriklaan in Hoogeveen wordt ingrijpend verbouwd. Onlangs is het kerkgebouw leeggehaald. De voorbereidende werkzaamheden voor de verbouw zijn in volle gang. Tot de nieuwbouw in gebruik wordt genomen, zijn de gemeenteleden te gast in de Hoofdstraatkerk. „Als alles klaar is, hebben we een geloofs- en ontmoetingscentrum waar we weer jaren mee vooruit kunnen‘’, zegt bouwteamsecretaris Bernd van der Haar.

Zoals vrijwel overal in Nederland krimpt ook het aantal leden van de kerk, die behoort tot de Protestantse wijkgemeente Oost. De dalende trend wordt wellicht nog versterkt doordat kerkgangers na corona vaker thuisblijven en de dienst via livestream volgen. De huidige kerk wordt ook fysiek kleiner. De kerkzaal wordt in omvang ongeveer gehalveerd.

Verbouw en verkleining

De Algemene Kerkenraad besloot ruim twee jaar geleden tot verbouw en verkleining. Het besluit is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. „We waren al jaren aan het nadenken over de toekomst”, zegt Van der Haar. „Aan het begin van het proces waren er twee opties: nieuwbouw of verbouw. De eerste mogelijkheid bleek al gauw te duur. Vandaar dat we kozen voor de tweede.”

De markante klokkentoren blijft behouden, maar de overige grond en de bebouwing daarop zal worden verkocht aan Het Gastenhuis. Dat bouwt na sloop kleinschalige appartementen voor mensen met dementie. Binnenkort wordt de handtekening gezet die de grondverkoop bekrachtigt. Volgens de plannen wordt de kerkzaal met de aangrenzende kloostergang verbouwd en opnieuw ingericht. Toegangspartij, stilteruimte, keuken, ontmoetingsruimte en toiletgroep worden vernieuwd. In de kerkzaal komen stoelen in plaats van banken. Op de vloer komt pvc. Het orgel blijft. Ook het liturgisch centrum wordt ingrijpend vernieuwd. De preekstoel maakt plaats voor een tafel en een lezenaar. Ook wordt ruimte gemaakt voor technische voorzieningen zoals verwarming en ventilatie.

Herberekenen

Van der Haar wil niet kwijt hoeveel de verbouwingsplannen gaan kosten. Wel geeft hij aan dat de kosten steeds weer moeten worden berekend. „Dat heeft vooral te maken met de alsmaar stijgende prijzen. Vergeleken met de eerste begroting zijn de prijzen voor materialen en energie flink gestegen. Een offerte van een vloer of verlichting is soms maar vier weken geldig. Door vertragingen die we door allerlei oorzaken dikwijls buiten ons om oplopen, moeten we de planning steeds bijstellen. We zijn nu bezig geld te vinden voor overbrugging van het tekort, zodat dat zo klein mogelijk blijft. We kijken waar het verantwoord is te snijden in de begroting en te bezuinigen waar het kan. Daarbij willen we zo min mogelijk concessies doen aan de eisen en wensen die zijn gesteld bij de start van de plannen. We hebben ook fondsen aangeschreven. Een deel heeft onze aanvraag gehonoreerd. Verder hebben we geld binnengehaald door delen van de inboedel en de kerkbanken te verkopen.‘’ Van der Haar vertelt dat er nog diverse acties zullen volgen.

Duurzame inrichting

De nieuwe inrichting wordt duurzaam. Verwarming en licht worden energiezuinig en waar mogelijk worden materialen uit de oude inrichting hergebruikt. Dat is bijvoorbeeld het geval met een aantal deuren en vouwwanden, die nu nog in een loods in Echten staan opgeslagen maar straks opnieuw dienst doen. De wanden zorgen voor een flexibele indeling zodat ruimtes kunnen worden samengevoegd of gesplitst. Dit gebeurt mede met het oog op de toekomstige invulling van het gebouw. De kerkenraad wil dat ook beschikbaar stellen aan maatschappelijke initiatieven uit de wijk of vergaderingen. Van der Haar: „Het is de bedoeling dat de kerk multifunctioneel wordt. De wijkgemeente wil graag Kerk in de Buurt zijn. Hoe dit vorm en inhoud gaat krijgen, daar wordt over nagedacht. We hopen de vernieuwde kerk over ongeveer driekwart jaar in gebruik te kunnen nemen. We proberen de begroting rond te krijgen om daarna met vertrouwen te kunnen verbouwen.”

Nieuws

menu