Gemeentebelangen Hoogeveen in de bres voor woningzoekenden: 'Het is echt waardeloos dat jongeren in Pesse geen bouwkavel hebben kunnen bemachtigen'

In Pesse moeten nieuwe woningen komen, gemeentebelangen wil graag een zelfbewoningsplicht. Foto: Jacob Melissen

Op de huidige woningmarkt is het voor starters, maar ook voor andere woningzoekenden vaak een grote uitdaging om een woning te vinden. Met name omdat de woningmarkt momenteel oververhit is. Gemeentebelangen Hoogeveen heeft daarom in samenwerking met de VVD, PvdA, CDA, SP en Lijst van Hien een motie ingediend waardoor het voor beleggers onaantrekkelijker wordt om koopwoningen op te kopen. De motie is unaniem door de raad aangenomen.

De situatie in Pesse heeft ertoe geleid dat Gemeentebelangen nadrukkelijk andere regels wil voor toegang tot de woningmarkt. „Veel jongeren uit Pesse is het tijdens de veiling niet gelukt een bouwkavel in het eigen dorp te bemachtigen. Het is echt waardeloos dat ten minste zes jongeren in het dorp geen bouwkavel hebben kunnen bemachtigen omdat enkele beleggers de kavels hebben kunnen kopen”, geeft Hilma Hooijer, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, aan. „De ambtenaren en notaris hebben de letter van de wet gevolgd waardoor deze situatie is ontstaan. Maar dit is niet meten met de menselijke maat, dit is niet zorgen voor de jongeren en andere woningzoekenden. Daarom hebben wij, samen met de vijf genoemde partijen, een motie ingediend om deze werkwijze zo snel mogelijk te wijzigen en deze is door de gehele raad aangenomen”.

Zelfwoonplicht

Om een beperking op te leggen voor beleggers is Gemeentebelangen van mening dat nieuwe panden of nog te bouwen huizen door de koper zelf moeten worden bewoond en voor een langere periode. Op deze manier wordt het onaantrekkelijk voor beleggers om panden op te kopen als investering. Op deze manier kan het vooral voor starters makkelijker worden de woningmarkt te betreden. Uiteraard zal zo’n beperkende regel, ook voor jongeren, een clausule hebben dat bij bijzondere omstandigheden men toch het huis kan verkopen binnen de gestelde termijnen.

Gemeentebelangen vraagt de gemeente Hoogeveen ook om de regel ‘anti-speculatiebeding’ op te nemen bij het verkopen of doorverkopen van huizen. Met deze twee beperkende regelingen zal Hoogeveen de woningbouw beter kunnen reguleren.

Menselijke maat

Gemeentebelangen onderstreept dat het ambtenarenkorps vanuit de menselijke maat moet werken. „Wij hebben vernomen dat in het geval van Pesse enkele jongeren uit het dorp de formulieren niet helemaal correct hadden ingevuld. Een klein foutje bij het invullen van vaak ingewikkelde formulieren kan en mag niet ertoe leiden dat ambtenaren de formulieren achteloos opzij schuiven onder het hanteren van het motto ‘voldoet niet, komt niet in aanmerking’. Het zou fijn zijn geweest als zij de betreffende jongeren hadden benaderd om hen te begeleiden waardoor zij met een correct ingevuld formulier mee hadden kunnen doen aan de door een notaris verrichte loting”, aldus Hooijer.

Nieuws

menu