Gemeentebelangen Hoogeveen wil beleidsregels voor toewijzing bouwkavels en zelfbewoningsplicht

De pas uitgegeven kavels in Pesse.

De pas uitgegeven kavels in Pesse. Foto: Gemeentebelangen

„Jongeren moeten in hun eigen dorp of wijk kunnen blijven wonen en dat geldt ook voor de ouderen”, volgens Gemeentebelangen Hoogeveen schreeuwen ze dat al maanden van de daken.

In Pesse is het gruwelijk mis gegaan, stelt de lokale partij in een persbericht. „De weinige kavels aan de Oostering gingen voor een deel weg naar mensen die op winstbejag uit waren,” herhaalt Lijsttrekker Hilma Hooijer van Gemeentebelangen (GB), nog maar weer eens. „Wij hebben onderschat hoe handig enkele mensen uit Pesse en projectontwikkelaars ingespeeld hebben op de woningmarktkrapte. Helaas zijn hierdoor de jongeren in Pesse de dupe geworden”.

GB wil zo graag dat jongeren in eigen dorp of wijk blijven omdat dat de leefbaarheid vergroot. Zij zorgen weer voor een nieuwe generatie kinderen die weer naar de lagere scholen gaan. Blijven zij wonen in eigen dorp of wijk, dan wonen ze veelal dicht bij ouders en grootouders waardoor ze ook langer naar hen kunnen omzien en voor hen zorgen. Omgekeerd worden ouders en grootouders vaak weer ingezet als oppas en andere hand- en spandiensten, zoals bv. het onderhoud van tuintjes.

Strenge selectie

GB stelt dat dit niet mag gebeuren in Fluitenberg, Noordscheschut, Elim en Nieuw Moscou waar hopelijk snel gestart kan worden met de bouw van woningen.

GB verzoekt de gehele gemeenteraad dan ook om gezamenlijk als beleidsregels te bepalen dat alle nieuwe vrijkomende bouwkavels onder streng beleid verkocht moeten worden. „Deze kavels moeten met voorrang toegewezen worden aan de jongeren en ouderen in het betreffende dorp of wijk. In de tweede plaats wordt er een zelfbewoningsplicht aan vastgekoppeld. Doorverkoop mag niet meer toegestaan worden. Het college moet deze regels opstellen en uiteraard hierin handhaven. Overigens moeten deze regels ook gelden voor de bestaande bouw. Handhaving moet hierin dusdanig streng optreden dat er forse geldboetes volgen bij niet naleving van deze regels. We hopen zo dat ouderen maar ook jongeren de kans krijgen om in hun eigen sociale omgeving te kunnen blijven wonen”, aldus Hooijer.

Doorstroming

Wanneer ouderen in hun eigen omgeving ook met voorrang een kavel kunnen bemachtigen voor een kleinere woning, dan ontstaat er vanzelf doorstroming door de vrijkomende gezinshuizen. Zo kan de generatie die gezinnen gaan vormen ook gemakkelijker een hun passend huis bemachtigen.

„Als je het zo zegt, dan is het in feite zo simpel. De inwoners van de dorpen en wijken zijn op een manier geholpen die hen gelukkig maakt en tegelijkertijd wordt er een deel van de woningnood in de gemeente Hoogeveen opgelost. Daarnaast blijft dat er nog veel meer gebouwd moet gaan worden. Inbreiding, het tot woningen verbouwen van leegkomende scholen, boerderijen etc. helpt hieraan, maar zeker ook het creëren van nieuwe woonwijken. Het is zaak dat we héél snel dit oppakken en wel nog voor de zomervakantie zodat we voor het einde van het jaar zo’n 200 woningen gebouwd hebben en dat moet de komende jaren zo doorgaan”. Hooijer concludeert dan ook dat het wachten op een woonvisie die volgens planning pas in 2023 klaar zal zijn, hierin niet remmend mag zijn. „Wij als gemeenteraad moeten hierin snel en doelmatig een besluit nemen.”