Gemeentebelangen Hoogeveen stelt vragen over Bosmilieu Erflanden

Bosmilieu Erflanden. Foto GB Hoogeveen

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft vragen gesteld aan het college van B en W over het bosmilieu, het oostelijke deel van de wijk Erflanden. De fractie wil dat de bomen die onderdeel waren van het oorspronkelijke plan alsnog geplant worden om de bewoners het bosmilieu te geven dat hen beloofd was.

Bij de verkoop van de bouwkavels in 2005/2006 was een klein bos in het bouwplan opgenomen om het bosmilieu te benadrukken. Tussen de kanaaldijk en de geluidswal van de A28 zouden circa 35 bomen geplant worden. Een wandelpad was eveneens in het plan opgenomen. ,,In 2020 is een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd waardoor het bosmilieu enorm is aangetast. Deze wijziging was nodig om het bos te vervangen door op deze plek de bouw van een aantal zogenaamde walwoningen mogelijk te maken’’, aldus Gemeentebelangen Hoogeveen.

Braakliggend terrein

,,Nu blijkt dat er geen interesse is voor de walwoningen, is de verkoop hiervan gestaakt. Door een aantal voorbereidende werkzaamheden ligt de grond al die jaren braak met een niet afgemaakte weg, modderige zandhopen, veel onkruid en niet zo veilige tijdelijke stroompunten. Een doorn in het oog van de bewoners. Een situatie ook, waarvan niemand weet hoe lang deze zo blijft.’’

Alsnog bomen

Jacob van der Heide, raadslid van GB Hoogeveen, hoopt dat de wijziging ongedaan gemaakt kan worden. „Afhankelijk van de beantwoording van de vragen door het college, kan er een voorstel komen om dit betreffende gebied te wijzigen naar het oorspronkelijke plan, het bosmilieu. Je komt dan als gemeente de afspraken na die destijds de toekomstige eigenaren van de omliggende kavels zijn voorgespiegeld. Als je alsnog dit stuk grond voorziet van allerlei bomen, dan ziet de woonwijk er netjes uit, krijgt het meer het karakter van een bosmilieu en je geeft de kinderen veel speelplezier.’’

Nieuws

menu