Gemeentebelangen Hoogeveen bestaat dit jaar 40 jaar

Gemeentebelangen

Hoogeveen - Voor Gemeentebelangen Hoogeveen is 2018 een jubileumjaar. De partij bestaat in het verkiezingsjaar veertig jaar.

De geschiedenis van Gemeentebelangen Hoogeveen kenmerkt zich door een gestage groei van leden die uitmondde in meer zetels in de gemeenteraad. In 2002 leverde Gemeentebelangen Hoogeveen haar eerste wethouder, Jan Stoefzand. Van 2006 tot 2014 zat Gemeentebelangen in de oppositie. Vanaf 2014 regeert Gemeentebelangen opnieuw mee met wethouder Jan Steenbergen als vertegenwoordiger in het college van burgemeester en wethouders.

Jan Steenbergen, in deze periode van de gemeenteraadsverkiezingen ook lijsttrekker, blikt terug: ‘Het ontstaan van Gemeentebelangen vindt zijn oorsprong in de Boerenpartij die vanaf 1966 vertegenwoordigd was in de Hoogeveense gemeenteraad. In de periode 1974 tot 1978 was Albert Stoefzand raadslid van de Boerenpartij en Jan Okken was secretaris van de afdeling Drenthe. Nog steeds bekende namen voor onze partij; hun zonen hebben het politiek stokje in de loop van de tijd overgenomen.’

 

De historie in kaart

Albert Stoefzand was raadslid van de Boerenpartij. Na een periode van onrust binnen de partij besloten Albert Stoefzand en Jan Okken Gemeentebelangen Hoogeveen e.o op te richten. ‘Het lokale geluid moest blijven vertegenwoordigd, was de terechte overtuiging’, aldus Steenbergen.

In april 1978 ging de partij van start. Actief in die nieuwe vereniging waren naast Albert Stoefzand (raadslid) onder anderen Jan Okken, Jan de Jonge, Wolter Hartman, Piet van der Weide, Jaap Westera, Willem Dunnink. De vereniging bleef jaren op hetzelfde peil. Het aantal leden bleef stabiel en ook in de raad was de partij jarenlang met een zetel vertegenwoordigd.

Bloemlezing van wapenfeiten In 1985 werd de grondlegger van de partij, Albert Stoefzand ziek. In de raad werd hij opgevolgd door Jan Okken (vader van Bé Okken). In 1986 waren er gemeenteraadsverkiezingen. De leden hadden Jan, de zoon van Albert Stoefzand, gekozen als lijsttrekker. Zowel in 1986 als in 1990 moest de partij het doen met een zetel in de Hoogeveense raad. In 1994 kwam daar Bé Okken bij.

Meer mensen, meer geluid en dat resulteerde in een goede verkiezingsuitslag in 1998 met drie zetels in de raad. In dat jaar was er ook een gemeentelijke herindeling. De gemeente Hoogeveen kreeg de dorpen Fluitenberg, Pesse, Stuifzand, Tiendeveen, Nieuweroord en Nieuwlande erbij. Mede hierdoor groeide het ledenaantal, want in deze dorpen was Gemeentebelangen in de verschillende - originele - gemeenteraden vertegenwoordigd.

 

Vertegenwoordigers vanuit de dorpen

Mensen die in gemeenteraden van de verschillende dorpen zaten, waren J. Bruinsma (Pesse), Peter van Slochteren (Stuifzand) beiden in de gemeenteraad van Ruinen. Bert Zwiers (Nieuwlande, Dalerend) in de gemeenteraad van Dalen en J. Alting (Nieuwlande) in de gemeenteraad van Oosterhesselen. Ook Henk Kreeft uit Tiendeveen kwam ons versterken. Kreeft was jaren in de gemeenteraad van Beilen vertegenwoordigd.

Van drie zetels in 1998 ging de groei in 2002 door naar vier zetels. In die periode leverde de partij haar eerste wethouder: Jan Stoefzand. Bij de verkiezingen in 2006 kreeg de partij minder stemmen waardoor zij op drie zetels bleef steken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 werden vijf zetels behaald, maar de partij bleef in de oppositie. In 2014 groeiden Gemeentebelangen naar zeven zetels en kon hierdoor haar bestuurlijke verantwoording pakken. Jan Steenbergen werd wethouder.

Professionalisering

In de beginperiode moest het raadslid van Gemeentebelangen bijna alles op eigen kracht uitvoeren. Er waren geen vervangers en steunfractieleden. Het bestuur van de partij was wel een belangrijke sparringspartner. Tegenwoordig zijn er wel vervangers en steunfractieleden. Dat geeft meer ruimte voor de mensen in de frontlinie. Daarnaast doen deze leden ervaring op en de betrokkenheid is groter. Ook wat communicatie betreft, gaat het makkelijker. Alles gaat via e-mail en binnen de gemeente Hoogeveen – raad, college en medewerkers – is de iPad een belangrijk instrument.

De commissievergaderingen zijn afgeschaft. Sinds 2006 zijn er twee raadsavonden per maand en voorafgaand de interne fractievergaderingen met de onderdelen informeren, meningsvorming en besluitvorming. Jan Steenbergen vervolgt: ‘Het werk is ondanks de professionelere manier van werken en moderne hulpmiddelen niet minder geworden qua hoeveelheid. Raadsleden worden meer betrokken bij allerlei overleggenen of informerende bijeenkomsten. Het gesprek met inwoners aangaan voordat er een concreet idee of plan is uitgewerkt, vinden we belangrijk .’

Nieuws

menu