Gemeente Hoogeveen wil geen piepkleine 'studentenkamers' in centrum

De gemeente Hoogeveen wil meer grip krijgen op eventuele wildgroei aan piepkleine appartementen of ‘studentenkamers’ in omgebouwde winkelpanden. Op zich is de gemeente geen tegenstander dat er meer woonruimte ontstaat in het centrum, maar zij wil wel dat deze wooneenheden een ‘hogere woonkwaliteit’ bieden.

Hoofdstraat. Een blik op het centrumgebied van Hoogeveen, met in het midden de (deels) vernieuwde Hoofdstraat, gezien vanaf de kruising Grote Kerkstraat-Raadhuisstraat richting Het Kruis. Aan de linkerzijde is de Hoofdstraatkerk zichtbaar, die in verband met een renovatie in de steigers staat. Linksachter op de foto het vernieuwde park Dwingeland.

Hoofdstraat. Een blik op het centrumgebied van Hoogeveen, met in het midden de (deels) vernieuwde Hoofdstraat, gezien vanaf de kruising Grote Kerkstraat-Raadhuisstraat richting Het Kruis. Aan de linkerzijde is de Hoofdstraatkerk zichtbaar, die in verband met een renovatie in de steigers staat. Linksachter op de foto het vernieuwde park Dwingeland.

Volgens de gemeente zijn er momenteel veel initiatieven voor woningbouw in het centrum van Hoogeveen. Denk aan het verkleinen van de winkeloppervlakte op de begane grond zodat daarachter nog kamers kunnen ontstaan of zoals splitsing van etages.

‘De realisatie van nieuwe woningen kan eraan bijdragen dat het stadscentrum aantrekkelijk blijft. Het past ook binnen het totaal aan ontwikkelingen in het centrum’, aldus de gemeente in een persbericht. Echter zit de gemeente niet te wachten op kleine woningen of kamers waar de doorstroming van bewoners vaak hoog is.

Besloten raadsvergadering

Het bestemmingsplan voor het stadscentrum bood (te) ruime mogelijkheden om op verdiepingen woningen te realiseren. Tot maandag had de gemeente geen middelen om hier grip op te krijgen. In een besloten gemeenteraadsvergadering op 7 oktober hebben de raadsleden aangegeven dat er daarom een nieuw bestemmingsplan moet worden voorbereid voor het stadscentrum.

Tijdelijk lapmiddel

Het voorbereidingsbesluit is afgelopen maandag in werking getreden en heeft een werkingsduur van 1 jaar. Het is een tijdelijk lapmiddel waardoor de gemeente tijd heeft om een definitieve regeling te treffen.

Nu het voorbereidingsbesluit genomen is kan de gemeente ‘goed sturen op de kwaliteit die centrum nodig heeft om aantrekkelijk te zijn’. Projecten die hieraan bijdragen, krijgen alle ruimte belooft de gemeente.