Gemeente gaat aan de slag voor meer woonwagenstandplaatsen

Hoogeveen heeft een tekort aan woonwagens.

Hoogeveen heeft een tekort aan woonwagens. Foto: Sjoerd Banga

Er is behoefte aan ongeveer dertig extra woonwagenstandplaatsen in de gemeente Hoogeveen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente. Het huidige beleid in de gemeente sluit echter niet aan bij deze wensen. Daarom gaat het beleid op de schop.

Bij de ontwikkeling van dit nieuwe beleid zijn woonwagenbewoners, woningcorporaties en interne- en externe specialisten betrokken. Het moet ervoor zorgen dat er de komende jaren genoeg extra standplaatsen bijkomen. Het nieuwe beleid is de basis voor nieuwe afspraken met de woningcorporaties en de planning is dat het na de zomer klaar is.

Op dit moment heeft de gemeente Hoogeveen ruim honderd standplaatsen verspreid over vijftien locaties. Degenen die hebben aangegeven de komende jaren een woonwagenstandplaats te willen, hebben veelal geen specifieke voorkeur voor één van de vijftien locaties. Slechts tien procent van de ondervraagden heeft een voorkeur voor de locaties Bootzelaarstraat, Stephensonstraat en de Sellerstraat. In totaal hebben vijftien inwonende woonwagenbewoners uit Hoogeveen, dus jongeren, aangegeven zeker naar een eigen woning of woonwagenstandplaats te willen verhuizen. Bijna allemaal heeft als voorkeur een woonwagenstandplaats.

Hoe lang de huidige wachttijd is voor een woonwagenstandplaats in Hoogeveen is niet bekend. Cijfers hiervoor ontbreken. Wel is duidelijk dat er maar sporadisch standplaatsen vrijkomen. De wachttijd en zoekduur voor standplaatsen zijn om deze reden mogelijk hoger dan voor een sociale huurwoning. Hiervoor was de wachttijd in 2019 ruim drie jaar.

Diverse rechters hebben geoordeeld dat het leven in een woonwagen essentieel is voor de culturele identiteit van de woonwagenbewoners. De gemeente heeft op basis van internationale verdragen de verplichting om deze cultuur te beschermen en te zorgen voor woonwagenstandplaatsen. Dit betekent onder meer dat de gemeente ervoor moet zorgen dat woonwagenbewoners binnen afzienbare tijd kans maken op een standplaats.