Gemeente Hoogeveen wil eenzaamheid bestrijden en inwoners met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen. Rijk stelt de gemeente 270.000 euro ter beschikking

Het rijk heeft de gemeente Hoogeveen een geldbedrag geschonken voor de begeleiding en ondersteuning van kwetsbare inwoners en om activiteiten te organiseren voor eenzame ouderen.

Ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak eenzaamheid.

Ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak eenzaamheid. Foto: Pixabay

Een deel van dit geldbedrag is voor activiteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. De activiteiten moeten gericht zijn op ontspanning, ontmoeting en herstel na een ziekte. Het doel van deze activiteiten is om de sociale en psychische gevolgen van de pandemie voor deze inwoners te verlichten. Om deze activiteiten te bekostigen is hiervoor 140.750 euro voor uitgetrokken.

Eenzame ouderen

Nieuws

menu