Gemeente Hoogeveen strooit bij kans op gladheid hoofdwegen en fietspaden

Rijkswaterstaat strooide vorige winter ruim 41 miljoen kilo zout

Rijkswaterstaat strooide vorige winter ruim 41 miljoen kilo zout Foto ANP

De kans op gladheid neemt weer toe de komende tijd. De gemeente Hoogeveen heeft zich daarop voorbereid door een gladheidsbeheersingsplan vast te stellen dat loopt van november tot en met maart, of langer als dat nodig is.

De gemeente moet gemeentelijke wegen in een goede en veilige staat houden. Daar hoort ook bij dat gladheid beheerst, voorkomen en bestreden, moet worden. In het gladheidbeheersingsplan wordt aangegeven op welke wegen en fietspaden wel, niet of in mindere mate de gladheid wordt voorkomen of bestreden.

De veiligheid kan niet altijd worden gegarandeerd op alle wegen en onder alle omstandigheden. Ook de weggebruikers moeten zelf opletten of wegen glad zijn. Op Twitter wordt aangegeven wanneer strooiploegen de weg op gaan.

Voor de uitvoering van de gladheidbeheersing maakt de gemeente gebruik van de diensten van onder andere Area Reiniging en Rijkswaterstaat.