Gemeente Hoogeveen moet de aanleg van zonneparken weer mogelijk maken om de energiecrisis het hoofd te bieden | Stelling

Een zonnepark. ANP

De gemeente Hoogeveen wil niet meewerken aan de komst van een zonnepark van 2,5 hectare langs de A37/Wilfred Stillweg bij Hollandscheveld. Het college adviseert de gemeenteraad om binnenkort tijdens de gemeenteraadsvergadering de vergunning niet te verlenen.

Volgens het gemeentebestuur is er geen draagvlak bij omwonenden. Draagvlak is een subjectief begrip en regelmatig punt van discussie bij het raadsdebat over zonneparken.

Tijdens de raadsvergadering van 17 februari jongstleden werd al duidelijk dat de Hoogeveense politiek wel klaar is met zonneparken. Eigenlijk willen veel partijen om verschillende redenen geen vlaktes met zonnepanelen meer. Toen was al bekend dat er nog een aanvraag voor zonnepark in de pijplijn zit (aan de A37) en enkele parken reeds vergund, maar nog niet gerealiseerd zijn.

Meer zonneparken in Hoogeveen zijn inmiddels niet meer mogelijk omdat het ‘afwegingskader zon’, dat is het beleidsstuk waarop initiatiefnemers een vergunning voor een zonnepark kunnen aanvragen, ingetrokken is.

Energiecrisis

Máár, is deze stop op zonneparken wel verstandig in de huidige energiecrisis?

Stelling: Gemeente Hoogeveen moet opnieuw de aanleg van zonneparken mogelijk maken om de energiecrisis het hoofd te bieden.

Nieuws

menu