Gemeente Hoogeveen gaat komende negen jaar meer dan 200 woningen per jaar bouwen: 'Vooral veel vraag naar sociale huur'

Woonwijk Wolfsbos. Foto: Willem Braam

De gemeente Hoogeveen kampt net zoals veel andere gemeenten in het land met een tekort aan woningen. Om toekomstige en huidige woningzoekers een huis aan te kunnen bieden moeten er tussen de 1.250 en 1.500 woningen worden bijgebouwd.

De gemeente Hoogeveen heeft een woningmarktonderzoek laten uitvoeren. Hieruit komt naar voren dat de komende negen jaar 206 tot 276 woningen per jaar moeten worden gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen.

In de oude woonvisie stond een jaarlijkse toevoeging van 100 woningen. Volgens de gemeente werden deze aantallen ook behaald. In 2021 werden zelfs 130 nieuwe woningen gebouwd, en het jaar daarvoor 110. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer mensen kiezen voor Hoogeveen als woonplaats. Vooral vanuit de regio Zwolle is er veel animo voor Hoogeveen. „Met dat in ons achterhoofd en de komst van arbeidsmigranten en statushouders zijn we in het onderzoek op een totaal van 1500 woningen voor de komende negen jaar gekomen”, vertelt wethouder Janita Tabak.

Op basis van dit recente onderzoek gaan de partijen om tafel om een nieuwe woonvisie te maken dat vanaf 2023 ingaat. „We gaan kijken naar wat wij als gemeente moeten doen om iedereen te kunnen voorzien van een woning en waar we onze aandacht wat meer op moeten richten”, vertelt Tabak. De gemeente probeert de koers aan te houden van 206 woningen per jaar.

Sociale huurwoningen

Vooral de vraag naar goede sociale huurwoningen is voor Hoogeveen belangrijk. Tabak: „Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Er is amper aanbod in de sociale sector en vaak komen zij niet in aanmerking voor een hypotheek.”

Toch zit het knelpunt niet enkel in de sociale huursector. Hoogeveen kampt met vergrijzing. Dit drukt op de woningmarkt omdat de vaak duurdere, huizen of appartementen van de ouderen niet vrijkomen voor jonge gezinnen. „Bovendien heeft Hoogeveen te weinig dure koopwoningen waardoor ook mensen uit dit segment niet verhuizen binnen Hoogeveen. Ook dat moeten we zien op te lossen.”

Nieuwbouwplannen

De nieuwe woonvisie moet eind van dit jaar klaar zijn. Naast nieuwbouw worden hierin ook plannen opgenomen voor het transformeren van huidige panden. „Het is voor de gemeente een hele opgave om de woningvoorraad van Hoogeveen hoog te houden.” Er liggen voor de komende jaren al heel wat plannen op tafel, zoals bijvoorbeeld de herontwikkeling van de Tamboerpassage waar gedacht wordt over 200 tot 700 woningen. „Maar deze aantallen kunnen we pas toevoegen als de plannen matchen met de nieuwe woonvisie.”

Ook in de dorpen worden gesprekken gevoerd voor eventuele uitbreiding en bouwprojecten. In Pesse zijn onlangs meerdere kavels te koop gezet en in Noordscheschut zijn ook de eerste plannen bekend voor nieuwbouw. In Elim, Nieuwlande en Hollandscheveld gaat de gemeente in gesprek om te kijken wat eventuele mogelijkheden kunnen zijn.

Nieuws

menu