Gedeputeerde Staten stemt in met verlenging Programma Vitale Vakantieparken Drenthe

Camping De Lente van Drenthe in Gasselte. Foto: VVP

Het actieprogramma Vitale Vakantieparken (VVP) Drenthe loopt dit jaar af. Het doel van het programma is het verdubbelen van het aantal vitale parken en het halveren van het aantal niet-vitale parken.

Naast de bereikte resultaten over 2021 en de waardering, liet de tussenevaluatie zien dat het transformeren van parken qua voortgang achterloopt op de verwachting. De processen hebben een langere doorlooptijd dan verwacht. Daarom is er gekozen om het programma te verlengen met twee jaar.

In de afgelopen periode is er een kwaliteitsimpuls gegeven aan het aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe. In de praktijk blijkt het echter dat vooral het middensegment geconfronteerd wordt met complexe vraagstukken en ondersteuning nodig heeft. VVP zal daar de komende tijd aandacht aan besteden.

Nieuws

menu