Gedenkteken in het Spaarbankbos en bij Spier voor in 1945 vermoorde jongemannen: 'Executieplaatsen waren tot nu toe niet herkenbaar'

In het Spaarbankbos als bij Spier werden vrijdag en zaterdag herdenkingen gehouden. Deze herdenkingen waren bedoelt voor de 75-jarige bevrijding maar kon door omstandigheden niet doorgaan. Bij Spier ging het om de executie van 15 inwoners en onderduikers van het gebied rond de Wijsterseweg, nu gemeente Hoogeveen. In het Spaarbankbos ging het om de executie van drie jongemannen.

Jongens van de Scouting helpen de burgemeester met het onthullen van het gedenkteken.

Jongens van de Scouting helpen de burgemeester met het onthullen van het gedenkteken. Foto: André Weima

In tijden van de Tweede Wereldoorlog kon de hulpverlening aan de geallieerde troepen een reden zijn om mensen te executeren. Nadat Franse SAS parachutisten in de omgeving van het Spaarbankbos waren geland, kregen zijn hulp en onderdak aan de Wijsterseweg. Het kwam toen vaak tot een kort maar hevig gevecht tussen de Duitse troepen en de Franse bevrijders. De Fransen trokken na zo’n gevecht vaak snel terug. De Duitse commandant ter plekke probeerde tot een schifting van de gevangenen te komen. Hij besloot degenen die hulp hadden verleend naar Kamp Westerbork te sturen. In Spier werd het transport echter overgenomen door de Grüne Polizei waar ze ter plekke werden vermoord.

Nieuws

menu