GKB moet haar diensten hoofdzakelijk aanbieden aan gemeentes Hoogeveen, Assen en Meppel

Loonafspraken weer op niveau van voor coronacrisis ANP

Een bedrijf dat elk jaar verlies lijdt? Normaliter lijkt dan het verhogen van de omzet of verlagen van de kosten een logische keuze. Voor de Gemeentelijke Kredietbank Drenthe gaat die logica ten aanzien van de omzet niet helemaal op, omdat het verhogen van de omzet door het binnenhalen van contracten van andere gemeenten aan bepaalde wetgeving onderhevig is en er sprake kan zijn van juridische onrechtmatigheid.

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) helpt bij schulden, financiële bewindvoering, kredietverlening en preventie van schulden en is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel. De bedrijfsvoering van de GKB Drenthe is de afgelopen jaren echter verlieslijdend geweest. De situatie is niet langer houdbaar voor de drie gemeenten. Zij zijn daarom van plan de gemeenschappelijke regeling op te heffen en het werk op een andere manier aan te bieden.

De gemeenteraden, die hier een beslissing over moeten nemen, hebben verduidelijking gevraagd over een aantal zaken. In de raad van Assen kwam onder meer ter sprake dat door het succes van de schuldpreventie de GKB minder omzet heeft. Niettemin kan de organisatie de omzet niet genoeg verhogen door hun diensten aan anderen aan te bieden.

80/20 regel

Volgens wetgeving moet namelijk minimaal 80 procent van de omzet komen van de betrokken drie gemeentes. Dat is ook een van de punten waar raadsleden opheldering over hebben gevraagd. Die vragen zijn nu beantwoord. Daaruit blijkt het overschrijden van deze 80/20 regel een juridische onrechtmatigheid is. ‘Deze situatie wordt nu door de accountant nog gedoogd, in het licht van de plannen tot vervreemding (kiezen voor een andere schuldhulpverleningspartij - redactie).’

Geen zorgen maken

Als de plannen voor ‘vervreemding’ doorgaan wordt zal de schuldhulpverlening voor de drie betrokken gemeentes er anders uitzien, maar hoe dat is koffiedik kijken. Want zover is het lang nog niet.

Directeur Henk de Groot benadrukt dat alle klanten en personeelsleden zich geen zorgen moeten maken over de toekomst. „We zorgen dat de continuïteit blijft doorgaan.”

Nieuws

menu