Forse strandloper rustend bij het wad op Ameland. In de zomer diep roodbruin, in de winter nagenoeg wit

Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen en Doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Dit keer schrijft hij over de kanoeten.

Juveniele kanoet tussen rustende steenlopers.

Juveniele kanoet tussen rustende steenlopers. Foto: Hero Moorlag

Ameland, eerste helft van september. Elke dag zon, 20 graden. Zowel op het brede groene strand van Ballum als op het strand van Hollum honderden vogels: tureluur, grutto, drieteenstrandloper, aalscholver, stormmeeuw, mantelmeeuw, twee soorten sterns en een doortrek van gewone tapuiten. Dan opeens zien we op de keien aan de wadkant een rustende kanoet, een van de grootste strandlopers, iets kleiner dan een tureluur. Hij is in overgangskleed, maar de borst heeft nog een beetje de oorspronkelijke roodbruine kleur. Onze Waddenzee is de belangrijkste pleisterplaats voor honderden kanoeten.