Fietsen mag niet meer in Hoogeveense Hoofdstraat (centrum moet 'coronaproof' worden)

Fietsen op de Hoofdstraat is niet meer toegestaan.

Fietsen op de Hoofdstraat is niet meer toegestaan. Foto: André Weima

Er komt een fietsverbod in de Hoofdstraat en eenrichtingsverkeer in de smalle stegen. Deze keuzes vallen onder de maatregelen die het college heeft genomen om het centrum van Hoogeveen coronaproof te maken.

Het fietsverbod wordt ingesteld door de onderborden ‘fietsen toegestaan ..’ te verwijderen. Aanvullend wordt als tijdelijke maatregel een attentiebord op 8 drukke plekken in het centrum bijgeplaatst met voorgestelde tekst ‘fietsers afstappen – 1,5 meter afstand’.

Op de Hoofdstraat zelf is geen sprake van eenrichtingsverkeer, maar in de smalle stegen dus wel.

Geen extra fietsenstalling of openbaar toilet

Centrummanagement had graag gezien dat er, om fietsers tegemoet te komen, tijdelijk een extra fietsenstalling zou komen bij de Grote Kerkstraat. Dit wil het college niet. Ook het plaatsen van een openbaar toiletunit om de winkels en de horeca te ontlasten is niet goedgekeurd.

De maatregelen zijn tijdelijk. Ze worden opgeheven zodra de 1,5-meterregel niet meer van kracht is. De Stichting Centrummanagement heeft het plan gemaakt. Op basis daarvan heeft het college de besluiten genomen. Daarnaast heeft het college zich laten adviseren door het gemeentelijk crisisteam.

Kosten voorschieten

Voor de coronamaatregelen in het centrum is een budget van maximaal 10.000 euro beschikbaar voor de verkeersmaatregelen en 2.000 euro voor marketing en communicatie-uitingen. Het geld wordt voorgeschoten vanuit het potje van de ‘herinrichting Hoofdstraat’. De kosten kunnen later verrekend worden wanneer de gemeente in aanmerking komst voor vergoeding van gemaakte kosten als gevolg van de coronacrisis.

Het Centrummanagement heeft bovendien ondernemers gevraagd om op marktdagen geen stoepborden buiten te zetten.