Eindelijk! Ook op zondag toestemming om winkels van 8.00 tot 22.00 uur te openen | Stelling van de week

Blik op het koopcentrum van Hoogeveen

Blik op het koopcentrum van Hoogeveen Foto Willem Braam

Supermarkten, bakkers, slagers en poeliers in Hoogeveen mogen op zondag de hele dag geopend zijn. Dat is althans het voorstel van het college aan de gemeenteraad.

De huidige afspraken voor winkeltijden in Hoogeveen stammen nog uit 2013. Hoogeveen stelt nu voor om dat beleid, dat tijdens corona al verruiming kreeg, definitief te wijzigen. Dat betekent dat supermarkten, bakkers, slagers en poeliers op zondag van 08.00 tot 22.00 open mogen zijn.

Een meerderheid binnen de raad had al twee keer eerder om verruiming van de winkeltijden op zondag gevraagd, maar de gemeente wilde de definitieve aanpassing eerst onderzoeken bij de betrokken ondernemers.

Geen moeite

De uitkomst van die enquête was dat de ondernemersverenigingen geen moeite hadden met de nieuwe tijden. Datzelfde gold in grote lijnen voor de bakkers, slagers en groenteboer. Slechts één slager was niet blij met de verruiming van de winkeltijden op zondag.

Omliggende gemeenten besloten al eerder om de openingstijden voor retail en detailhandel te verruimen. ‘Dat betekent dat het speelveld voor onze ondernemers niet gelijk is aan die van de verschillende buurgemeenten’, schrijft het college aan de raad.