Een relict uit de ijstijd in zuidpunt Gemeente Hoogeveen - Braamberg staat op nominatie voor aardkundig monument

Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen en Doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Deze week: de Braamberg staat op nominatie voor aardkundig monument.

De Braamberg eind mei 2021.

De Braamberg eind mei 2021. Foto: Hero Moorlag

Een kame (spreek uit keem) is een smeltwaterheuvel uit de voorlaatste IJstijd, het Saalien. Deze IJstijd verliep tussen 250.000 tot 130.000 geleden. Toen het ijs smolt, ontstonden er terassen en kames van het materiaal dat het ijs uit het hoge noorden had meegevoerd. Een kame bestaat uit zand, leem en grind. In Drenthe lagen tenminste 18 kames. De meeste zijn vergraven. Zand, leem en grind werden gebruikt voor de aanleg van wegen of de bouw van een boerderij. Provincie Drenthe gaf Landschapsbeheer Drenthe opdracht de Braamberg in het zuidelijkste puntje van de Gemeente Hoogeveen te onderzoeken om er zeker van te zijn dat deze heuvel een kame is. Na intensief onderzoek bleek de Braamberg inderdaad een kame te zijn. De Provincie denkt erover de Braamberg toe te voegen aan de lijst van aardkundige monumenten.

Van bewoning was geen sprake

Nieuws

menu