'Een onstilbare behoefte aan sympathie', filosoof Hünneman schijnt zijn licht op een theorie van Darwin

Ronald Hünneman.

Filosoof drs. Ronald Hünneman geeft dinsdag 27 september een lezing bij Filosofisch Café Hoogeveen met als titel ‘Een onstilbare behoefte aan sympathie’.

In zijn geschriften over evolutie probeert Charles Darwin antwoord te geven op een vraag, die de filosoof Thomas Hobbes twee eeuwen eerder had gesteld: In de natuur is het leven ‘solitary, poor, nasty, brutish and short’, een strijd van allen tegen allen. Dus waarom zouden mensen zich dan netjes gedragen? Waarom gedragen ze zich niet als beesten? Het antwoord van Darwin op deze vraag was verrassend elegant: Mensen gedragen zich niet ethisch omdat ze empathisch zijn (zoals Frans de Waal betoogt), sympathiek, emotioneel intelligent of wijs. Nee, mensen gedragen zich ethisch omdat ze door anderen sympathiek gevonden willen worden. Daarmee toonde Darwin aan dat ethisch én onethisch gedrag dezelfde oorsprong hebben, namelijk de sociale context waarin mensen zich bevinden.

In deze lezing zal dieper op de theorie van Darwin worden ingegaan, en op de gevolgen die zijn theorie heeft voor de wijze waarop maatschappelijke en ethische vraagstukken moeten worden onderzocht.

De lezing wordt gehouden in de Bibliotheek van Hoogeveen (Willemskade 27) en begint om 19:30 uur. Er wordt entree geheven.

Nieuws

menu