Een hotel voor een steenmarter met bordes en voorportaal

Afgelopen zomer zijn wij begonnen met de verbouwing van onze oude werkschuur in Dwingeloo. Een bijkomende complicatie bij de verbouwing was de aanwezigheid van een steenmarter die daar op zolder verbleef.

Steenmarter in de oude werkschuur.

Steenmarter in de oude werkschuur. Foto: Beeld IR-camera SBB

Nu is de steenmarter een beschermde soort, dus moesten wij alle voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat zij zou worden verstoord. Een gelukje in deze situatie was, dat tussen de begane grond en de verblijfsplaats van de steenmarter één extra verdieping zat. Om elke vorm van verstoring waar te nemen, ben ik al voor aanvang van de verbouwing begonnen met monitoring door middel van een wildcamera. Regelmatig zag ik de steenmarter op de camerabeelden, waaruit ik concludeerde dat er van verstoring geen sprake is.