Willem de Boer stichting doet Hospice Hoogeveen glazen kandelaar cadeau: 'Als iemand overlijdt, wordt de kaars in de kandelaar aangestoken'

Geschenk van het Willem de Boer Huis aan het Hospice. Foto: André Weima

Het bestuur en de medewerkers van het Willem de Boer Huis hebben afgelopen maandag Hospice Hoogeveen een cadeau mogen overhandigen namens C&W de Boer Stichting. Hans de Willigen voorzitter van de stichting overhandigde een van glas geblazen kandelaar aan Eddie Seinen, voorzitter van het bestuur van het hospice.

De kandelaar is de door de bekende Noord-Nederlandse glaskunstenaar Johan de Vries geblazen. De kandelaar bevat de huiskleuren van het hospice. Het kunstwerk heeft een bijzondere betekenis en functie in het Willem de Boer Huis. Als iemand overlijdt, wordt de kaars in de kandelaar aangestoken. Deze kaars blijft branden tot het moment waarop de overledene het hospice verlaat. Op deze manier wordt op een eervolle wijze afscheid genomen van de overledenen. Het cadeau past ook goed bij het 15-jarig bestaan van het hospice. De C&W de Boer Stichting heeft een speciale band met het hospice die teruggaat naar 20 jaar geleden.

Eerste hospice in de omgeving

In 2002 was Drenthe nog een witte vlek op de kaart als het ging om een specifieke instelling waar palliatieve terminale zorg werd geboden. Dit had vooral te maken met het feit dat dergelijke zorg voornamelijk door familie en met hulp van buren thuis werd gegeven. De gemeenschapszin was groot en door naoberschap en de betrokkenheid van de kerkgemeenschap was het vanzelfsprekend dat buren en dorpsgenoten bijsprongen als er hulp nodig was. Of men verbleef in een verzorgingshuis als er geen hulp voor handen lag.

C&W de Boer Stichting

Klaas Reenders, inmiddels oud-huisarts, kwam in 2002 bij de heer en mevrouw de Boer en vertelde enthousiast over een in Hoogeveen te starten hospice. De heer en mevrouw de Boer zagen dit als een zeer sympathiek initiatief en vonden dat dit initiatief als geschenk aan de bevolking van Hoogeveen en omstreken zou moeten worden ondersteund. Het gemeentebestuur stond achter het plan en ook Woonconcept wilde hier wel aan meewerken, maar dan moest eerst de financiering rond zijn. In dezelfde periode besloot mevrouw de Boer om te helpen. Zij en haar man hadden de C&W de Boer Stichting in het leven geroepen.

Mevrouw de Boer was en is nog steeds van mening dat Hoogeveen een hospice moet hebben, toegankelijk voor alle lagen van de bevolking. Dankzij haar vastberadenheid en de financiële steun van de stichting kon zij op 5 oktober 2005 de eerste steen leggen. Uiteindelijk werd in april 2006 het Willem de Boer Huis geopend door de toenmalige burgemeester Willem Urlings.

Bijna-thuis-huis

De eerste jaren werd met enige scepsis naar het gebouw gekeken, men vroeg zich af wat daar gebeurde. In de loop der jaren deden er steeds meer positieve berichten over het verblijf in het hospice de ronde. Vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor de gasten die er verblijven. Het hospice is nu niet meer weg te denken uit de Hoogeveense samenleving.

Nieuws

menu