Echtpaar Henk en Henriëtte Zuidema-Dekker ontvangen beide lintje: Kerk, Nieuwlande en peuterspeelzaal staan centraal in hun leven

Koninklijke Onderscheiding voor Henk en Henriëtte Zuidema in MFC De Opsteker.

Koninklijke Onderscheiding voor Henk en Henriëtte Zuidema in MFC De Opsteker. Foto André Weima

Henk en Henriëtte Zuidema zijn woensdagmorgen benoemd als Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Karel Loohuis verraste de Nieuwlanders met een lintje in het dorpshuis.

Henk Zuidema is van 1981 tot 1985 betrokken geweest MotorCros Club in Elim. Hier is hij medeoprichter en vrijwilliger geweest. Van 1985 tot 2005 is Zuidema bestuurslid geweest bij dorpshuis ’t Dwarsgat in Nieuwlande. Van 1985 tot 1995 was hij tevens lid van de ouderraad van basisschool De Hoeksteen in Nieuwlande.

Van 1989 tot 1999 is Henk, samen met zijn vrouw, vrijwilliger bij de zondagschool van de Hervormde Kerk Nieuwlande. Zijn vrouw, Henriëtte, nam de begeleiding op zich en Henk had een belangrijke rol met hand en span diensten.

Vanaf 1997 tot op heden zijn beide betrokken bij de activiteitencommissie van de Hervormde Kerk Nieuwlande. Eén keer per half jaar wordt er een rommelmarkt gehouden die Henk aan elkaar praat en ook regelt hij hier de verloting. Op oudejaarsdag bakt hij oliebollen voor de verkoop voor de kerk. Tot op heden is hij voorzitter, en sinds kort ook penningmeester, van het Plaatselijk Belang in Nieuwlande. Hij is een vaste rots in de branding. Plaatselijk Belang probeert het dorp leefbaar te houden ook hangt de groep de kerstverlichting op in het dorp.

Henk heeft een grote invloed gehad op de verwezenlijking en de komst van het multifunctioneel centrum in het dorp. In het gebouw zitten nu twee basisscholen, het dorpshuis, een vergaderruimte en een grote ruimte met bar. ‘Het is gelukt om het gebouw in het hart van het dorp te realiseren’. Toen het mfc in financieel zwaar weer terecht kwam, heeft hij zich sterk gemaakt over het belang van een dorpshuis voor de gemeenschap.

Van 2001 tot 2019 is Motorclub Fokker Special Products, een onderafdeling van de personeelsvereniging van Fokker Aerostructures in Hoogeveen, een onderdeel van zijn leven. Hij was medeoprichter en nam zitting in het bestuur als penningmeester, tot aan zijn pensioen. Henk werd tijdens zijn afscheid in 2019 benoemd tot erelid.

Bij de Commer Club Nederland is hij vanaf 2004 tot heden bestuurslid en voorzitter. Hij is lid geworden in 1996. Na twee jaar klussen aan zijn eigen Commer nam hij de stap naar een treffen. Na het organiseren van een treffen, is hij benaderd voor deelname in het bestuur en is daarmee het aanspreekpunt voor het organiseren van treffen van de Commers in het Hemelvaartweekend. In 2009 nam Henk de taak van penningmeester over en zorgt daarnaast dat de tent, en later de tafels met stroompunten op de weekenden aanwezig zijn. In 2013 is hij voorzitter geworden en steekt tot op heden nog steeds veel tijd in de Commer Club.

Van 2005 tot heden is Henk drager bij de Begrafenisvereniging De Laatste Eer. Bij MFC De Opsteker in Nieuwlande is hij sinds 2014 vrijwilliger en zit hij in de vrijwilligerspoule voor bardiensten. Ook heeft hij het ingangsmonument ontworpen en gemaakt. Samen met zijn vrouw is hij betrokken bij de Feestcommissie Nieuwlande, die sinds 2017 de feestweek daar organiseren. De verschillende verenigingen en stichtingen zijn in dat jaar samen gaan werken in een overkoepelende commissie. Sinds 2017 is hij voorzitter en verantwoordelijk voor het algehele reilen en zeilen tijdens de feestweek.

Henk was in 2021 het gezicht voor de campagne voor glasvezel in het dorp.

Henriëtte Zuidema-Dekker

Henriëtte Zuidema was samen met haar man Henk van 1989 tot 1999 vrijwilliger op de zondagschool van de Hervormde Kerk Nieuwlande. Zij nam de begeleiding van de zondagschool op zich. Henk was verantwoordelijk voor de hand en span diensten. Van 1997 tot heden zitten beide in de activiteitencommissie van de kerk. Eén keer per half jaar wordt er een rommelmarkt gehouden, hier is Henriëtte verantwoordelijk voor het bakken van oliebollen.

Ze is van 1994 tot 2019 vrijwilliger geweest bij de peuterspeelzaal De Drie Turven in Nieuwlande. Ze was hier een vaste rots in de branding, die nieuwe leidsters wegwijs maakte in het reilen en zeilen van het werk. Ze had veel ideeën en was de schakel tussen jong en oud. Zo bracht ze de peuters in contact met oudere mensen van dagvertier.

Naast het werk dat ze in Nieuwlande verrichtte is Henriëtte ook een aantal jaren assistent-leidster bij de Skutterties in Noordscheschut geweest. Door een ander beleid heeft ze haar 25-jarige carrière in Elim afgemaakt.

Van 1995 tot heden is Henriëtte bestuurslid bij de gymnastiekvereniging LEF (Lenig en Fit). Ze is begonnen in het jeugdbestuur als penningmeester, ze organiseerde de jaarlijkse uitvoering en meerdere uitjes voor de jeugd. Een aantal jaren later stapte ze het dagelijks bestuur binnen. Hier verzorgt ze de ledenadministratie en is bij alle activiteiten betrokken.

Ze is betrokken bij de jaarlijkse feestweek is als bestuurslid en verzorgt namens LEF het wijkenvolleybaltoernooi. Henriëtte is altijd bereid mee te denken en activiteiten te organiseren voor zowel de jeugd- als volwassenleden. Ook staat ze vaak in de avond achter de bar. Sinds 2010 is ze vrijwilliger bij Oudvertier Nieuwlande, een soort dagbesteding voor ouderen.

Henriëtte werd in 2014 actief als vrijwilliger in het buurthuis. Zij zit in de vrijwilligerspoule voor bardiensten en staat daarom met enkele regelmaat achter de bar. Ze is tevens hoofd van de keuken en regelt hiervoor veel zaken zoals de inkoop.