Drentse proef met GGZ-hulp in de wijk is geslaagd: Optimaal Leven Teams voortaan onderdeel van de reguliere zorg

'Laat complexe jeugdzorg niet stoppen bij 18 jaar' ANP

De Drentse proef met brede GGZ-hulp in de wijk is geslaagd. Sinds 2015, en in Hoogeveen sinds 2018, liep in Drenthe een experiment met speciale ‘Optimaal Leven Teams’ in een aantal gemeenten. Gebleken is dat het samenwerken van zorg en welzijn op lokaal niveau wezenlijk bijdraagt aan de participatie en zelfredzaamheid van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

De Optimaal Leven Teams bieden hulp aan mensen die, naast een psychische kwetsbaarheid, problemen hebben op allerlei levensgebieden, zoals schulden, werkloosheid, een verslaving of gebrek aan sociale contacten. Zij krijgen behandeling, begeleiding en ondersteuning van medewerkers van verschillende disciplines en organisaties. Alle hulp en ondersteuning wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd en geïntegreerd aangeboden, op basis van wat cliënten wensen en nodig hebben.

De zorg en ondersteuning vinden plaats in of nabij de eigen omgeving van de cliënt, meestal vanuit een wijkcentrum of zorgpand in de wijk. Het is dichtbij, laagdrempelig om binnen te lopen en biedt mogelijkheden om makkelijk in contact te komen met andere wijkbewoners en activiteiten en ook weer zelfstandiger te worden.

Korte lijnen

Door deze bundeling van krachten tussen de zorg en het sociaal domein kan maatwerk worden geboden voor de vaak complexe problematiek van cliënten. Al vanaf het eerste contact wordt uitgebreid in kaart gebracht wat een cliënt aan zorg en begeleiding nodig heeft. Van meet af aan wordt de lokale toegang tot de Wmo betrokken, zodat snel een beschikking kan worden afgegeven en laagdrempelig gebruikgemaakt kan worden van voorzieningen en welzijnswerk.

Er kan snel worden op- of afgeschaald als meer of minder intensieve hulp nodig is. De korte lijnen binnen de teams, met samenwerkingspartners, cliënten en naasten zorgen ervoor dat medewerkers méér voor cliënten kunnen betekenen en dat cliënten zich méér gezien voelen en de voordelen ervaren van één loket.

Omdat alle partijen, ook de cliënten, tevreden zijn over de Optimaal Leven Teams eindigt de ‘proeftuinfase’ en is Optimaal Leven sinds 1 januari 2022 onderdeel van de reguliere zorg.

Nieuws

menu