Drentse beekdalen kunnen weer gaan bloeien na natuurontwikkeling

Bijna 50 jaar geleden liep ik vanuit de Bosbouw en Cultuurtechnische school stage in het gebied ‘de Drentsche Aa’. De beginperiode van het ontstaan van dit natuurgebied. In die tijd werd dit landschap nog zwaar bedreigd door het Ruilverkavelingsplan Rolde en Anloo.

Beekdal van de Drentsche Aa.

Beekdal van de Drentsche Aa. Foto: Albert Kerssies

Een locale studiegroep had een rapport opgesteld onder de titel ’Moet dit zo doorgaan?’, waarin voorstellen voor alternatieve oplossingen werden gepresenteerd. Uiteindelijk hebben zij grote invloed gehad op het definitieve plan voor Ruilverkaveling en zijn veel beken en beekdalen in de oorspronkelijke min of meer natuurlijke staat gebleven.