De wulp is bijna verdwenen van Drentse heidevelden

Albert Kerssies schrijft elke maand voor de pagina Groen & Doen in de Hoogeveensche Courant. Dit keer vertelt hij over de wulp.

Wulp op het Dwingelderveld

Wulp op het Dwingelderveld Foto: Albert Kerssies

Wulpen kon je tot eind tachtiger jaren nog volop waarnemen op het Dwingelderveld. Hun gejodel klonk in het voorjaar op dit uitgestrekte natte heideveld. Uit de broedvogelinventarisaties van de laatste jaren blijkt dat er nog een klein aantal wulpen tot broeden komt, maar dat er al enkele jaren vrijwel geen jongen meer groot komen. De populatie wulpen veroudert daardoor snel.

Nieuws

menu