De klimaatburgemeester droomt | Column Grietje Loof

Door minder maaien krijg je meer wilde bloemen in het gras.

Door minder maaien krijg je meer wilde bloemen in het gras. Foto: Grietje Loof

Een aantal jaren geleden had ik een droom, een beetje een ingehouden droom, te bescheiden misschien. Tot de toenmalige directeur van IVN Regio Noord, tegen mij zei, ‘Droom groot Grietje, klein kan altijd nog.’

En zo gebeurde het dat mijn droom groot werd, weet je het nog, 55.697 bomen, struiken, planten en zaden de grond in. In een jaar tijd gebeurde er iets moois en dat in een tijd waarin de wereld op de kop stond vanwege een virus. Er werd een virus toegevoegd, het groene virus! Opkomen voor de kwetsbare Natuur en handen uit de mouwen. Inmiddels ben ik meer dan een jaar verder en de toenmalige directeur van IVN Regio Noord zit inmiddels als wethouder, voor de gemeente Hoogeveen, in het raadhuis. Het kan bijzonder anders verlopen, ook met dromen. Ik hou van dromen. Hardop dromen heeft mijn voorkeur.

Openbare ruimte

De droom die ik nu met jullie wil delen gaat over het grasmaaien in de gemeente Hoogeveen. Die heeft de ambitie om minder te gaan maaien om meer biodiversiteit in de openbare ruimte te creëren. En dat niet alleen, ook de inwoners gaan minder maaien. Zodat we prachtige bermen of boomspiegels en perkjes krijgen vol mooie grassen, fluitenkruid, klaprozen, rode klavers of brunel en weegbree. Het zoemt er dat het een lieve lust is. Natuurlijk is het gras op sommige plekken wat langer en ruiger.

Variatie en kleur

De gemeente doet al jaren aan het verschralen van de bermen, maar door verdroging en verzuring door stikstof lijkt het soms vechten tegen de bierkaai. Maar ik blijf dromen over minder maaien. Het geeft ruimte aan zoveel meer. Allereerst is het goed voor de bijen en andere insecten, dat is belangrijk want wereldwijd hebben bijen het erg moeilijk. De VN heeft becijferd dat driekwart van alle voedselgewassen in de wereld (en 35 procent van de akkerbouw) afhankelijk is van bestuivende insecten. Door minder te maaien krijg je wilde bloemen in het gras. Dit is goed voor de biodiversiteit en het ziet er ook nog eens mooi uit. Insecten profiteren hiervan omdat er dan voldoende nectar en stuifmeel beschikbaar is. Wilde bloemen zorgen voor meer variatie en kleur, terwijl het gras beter bestand is tegen droogte en minder snel verandert in een dor hooiveld. Bovendien wordt de bodem minder gevoelig voor ‘dichtslaan’ en wordt er minder CO2 uitgestoten, wat bijdraagt aan een gezonder milieu.

Reddingsplan

Alles bij elkaar zie ik alleen maar pluspunten in mijn droom. Ik snap ook wel dat niet iedereen dit mooi vindt. Niet netjes. Dan droom ik dat we leren dat Natuur niet van netjes en aangeharkt houdt maar het beste gedijd bij een aangepast beheer. Niet alles in een keer maaien maar in stukjes. Niet alles kort en netjes maar speelser en gevarieerder. Ik droom gewoon hardop. Misschien is dit wel het begin van een reddingsplan! Wij maken immers het verschi