Mannetje groene specht op zoek naar voedsel.

De groene specht gaat lachend de lente door | Column Albert Kerssies

Mannetje groene specht op zoek naar voedsel. Foto: Albert Kerssies

Er zijn van die vogelsoorten die je in het voorjaar regelmatig in bos en park hoort, maar ze toch maar kortstondig te zien krijgt. Voor mij is dat onder meer de groene specht. Als natuurfotograaf sta je altijd wel op scherp om mooie foto’s te maken, maar ja, dan moet je ze wel voor de camera krijgen.

De groene specht is een boeiende vogel, waarvan de aantallen gestaag toenemen. Sinds 2017 staat de groene specht niet meer op de rode lijst van kwetsbare soorten. Volgens cijfers van Werkgroep Avifauna Drenthe is er deze eeuw sprake van een toename in Drenthe van meer dan 60 procent. Groene spechten leven vooral in open bosgedeelten, op de grens van bos en heide en ook komen ze steeds meer voor in stadsparken en oudere bosstrookjes. Ze zoeken hun voedsel veelal op de grond. Het voedsel bestaat voor een belangrijk deel uit mieren van diverse pluimage. De rode bosmier is daarbij een belangrijke voedselbron, maar daar alleen kunnen ze niet van leven. Evenals de andere spechten broedt de groene in een nestholte in een boom, een holte die ze zelf uithakken. Dat doen ze in aanmerkelijk rustiger steil dan de grote bonte specht. Ze maken hun nesten vooral in oudere bomen van een zachte houtsoort. Ze broeden in de periode van maart tot juni en krijgen meestal 4 tot 6 jongen. De jongen vliegen na ongeveer een maand uit, waarna ze nog een aantal weken samen optrekken met hun ouders.

Lachen

De groene specht is een vrij forse vogel, met prachtig groene veren en een opvallende rode kruin met zwart rond de ogen. Mannetjes hebben daarnaast nog een rode vlek onder het oog. Ze zijn bij ons echte standvogels, maar bij langdurige sneeuwval kunnen de aantallen vrij fors dalen. Het voedsel is dan voor hen moeilijk of niet bereikbaar. In de lente kun je regelmatig het ‘lachen’ van de groene specht horen, een indringend en kenmerkend geluid. Daaraan kun je goed vaststellen of ze in het gebied voorkomen. Half april had ik het genoegen om de groene specht goed te kunnen observeren. Bijzonder hoeveel tinten groen hij in het verenkleed heeft. En hoe driftig hij soms de bodem opentrekt op zoek naar voedsel. Het was een buitengewoon boeiende ervaring om deze bijzondere soort wat langduriger te kunnen gadeslaan. Mooi dat het goed met hen gaat en dat er gestaag meer groene spechten voorkomen in Drenthe.