De eerste koningsnacht in Hoogeveen in 1809 | Historie

Historicus Albert Metselaar duikt wekelijks voor de Hoogeveensche Courant in het verleden. Deze keer: de eerste officiële koningsnacht.

Lodewijk Napoleon, onze eerste koning.

Lodewijk Napoleon, onze eerste koning. Foto: Archief Albert Metselaar

Op 27 februari 1809 liet Petrus Hofstede, landdrost van Drenthe, een brief uitgaan aan alle kerspelbesturen. Hij had vernomen van de Minister van Binnenlandse Zaken dat Zijne Majesteit begin april een bezoek aan het Departement zou brengen, oftewel de huidige provincie Drenthe. Alle wegen, dijken, bruggen, tillen, pompen, moesten met de meeste spoed in orde worden gebracht en zodanig hersteld worden, dat voor het gemakt van Zijne Majesteit gezorgd zou zijn. Zijne Majesteit, dat was koning Lodewijk Napoleon, onze eerste vorst, de broer van keizer Napoleon Bonaparte.

Nieuws

menu