'De bibliotheek is essentieel voor Hoogeveners'

De bibliotheek is een belangrijke spil in de Hoogeveense samenleving. Dat stelt directeur Raquel García van de Hoogeveense openbare bibliotheek. Zij heeft een rapport opgesteld waarin zij het maatschappelijke effect van de Hoogeveense organisatie uiteenzet.

Raquel García: Samen hebben we een klus te klaren om een sociaal maatschappelijke opgave uit te voeren.?

Raquel García: Samen hebben we een klus te klaren om een sociaal maatschappelijke opgave uit te voeren.? Foto: André Weima

Op een aantal gebieden doet bibliotheek Hoogeveen het uitmuntend. Zo is de Hoogeveense bibliotheek landelijk koploper als het gaat om tevredenheid van de leden. Ook op het gebied van de bevordering van lezen én leesplezier op school is Hoogeveen met een dekking van 87 procent een van de tien koplopers.

Openbare bibliotheken hebben sinds 2015 wettelijk gezien meer taken dan alleen het uitlenen van boeken: kennis en informatie ter beschikking stellen, ontwikkeling en educatie bieden, lezen bevorderen en het laten kennismaken met literatuur, ontmoeting en debat organiseren en kennis laten maken met kunst en cultuur. Zaken die iedere openbare bibliotheek op zijn eigen manier invult. Maar hoe pakt dit in Hoogeveen uit?

„Welk effect de bibliotheek precies heeft is lastig om te meten. Vooral om dat we op veel gebieden samenwerken, met de gemeente, maatschappelijk en culturele organisaties en het onderwijs. Juist die intensieve samenwerking maakt dat we het goed doen”, licht bibliotheekdirecteur Raquel García het rapport toe.

„Zonder de bibliotheek zouden bepaalde problemen erger worden. Denk aan laaggeletterdheid of eenzaamheid. Veel ouderen bezoeken de bibliotheek als een dagelijks uitje, voor een praatje om een krant te lezen en voor een bezoek aan de Verhalenwerf.”

Laaggeletterdheid aanpakken

Hoogeveen heeft volgens de directeur te maken met complexe sociaal-economische problemen. „Armoede wordt van generatie op generatie doorgegeven en de laaggeletterdheid is in deze regio met ongeveer 16 procent bovengemiddeld. Elke laaggeletterde kost per jaar 400 euro. In Hoogeveen is dan een kostenpost van zo’n 3,5 miljoen euro. De winsten die we met bestrijding daarvan indirect zouden kunnen maken zijn dus hoog.”

Het oplossen van laaggeletterdheid staat bovenaan haar lijstje van zaken waar nog flink aan gewerkt moet worden. „Want het is vaak van invloed op het ontstaan van schulden en de gezondheid. Denk aan het niet goed kunnen lezen van brieven van de Belastingdienst of een bijsluiter van medicijnen. De aanpak hiervan is een enorme opgave, het is eigenlijk nooit genoeg.”

Het schrijven van het rapport had voor de bibliotheekdirecteur geen financiële grondslag. „Het gaat ons bij de maatschappelijke impact niet om het geld, wel om te laten weten dat de bibliotheek essentieel is in Hoogeveen.”

Bezuinigingen

Directeur Raquel García verwacht op korte termijn geen nieuwe bezuinigingen. „We hebben onze bezuinigingsopgave vorig jaar geaccepteerd. De gemeente Hoogeveen is met het huidige zakencollege goed op weg en op het huidige subsidieniveau kan de bibliotheek gezond blijven. Nieuwe bezuinigingen zouden betekenen dat we ingrijpende keuzes moeten maken in ons dienstenpakket. Extra bezuinigen zou mijns inziens kortzichtig zijn. Want wat er aan subsidie bespaard zou worden krijgt de gemeente dan drievoudig via een achterdeur terug.”

De bibliotheekdirecteur kijkt graag vooruit. Zo wil zij de komende periode de bibliotheek als ontmoetingsplek verder versterken. „De bibliotheek is een van de laatste plekken die gratis is. Dat zou ik graag uitbouwen. Je ziet nu al dat verschillende mensen samen aan tafel zitten. Hoogeveners pur sang en bijvoorbeeld nieuwkomers uit het azc. Bijzonder vind ik dat. Als we hen nu ook eens kunnen prikkelen om met elkaar in gesprek te gaan.”