De aarde heeft miljoenen tonnen koolstof opgeslagen Levend hoogveen houdt CO2 duurzaam vast

Hoogveen in het Bargerveen.

Hoogveen in het Bargerveen. Foto: Hero Moorlag

Tijdens het geologische tijdperk Carboon, 300 miljoen jaar geleden, ontstonden geleidelijk steenkoollagen. Eerst was er laag- en hoogveen van tientallen meters dik. Door aardverschuivingen kwamen deze lagen onder hoge druk en vormden metersdikke lagen steenkool. Carboon komt van carbon, steenkool. In zeeën en oceanen dwarrelden miljarden gestorven eencellige diertjes naar de bodem. Elk diertje bezat een druppeltje vet, olie. Opnieuw door onderzeese aardverschuivingen kwam de olie onder druk te staan. Er vormde zich gas boven de olie. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werden steenkoollagen, aardgas en aardolie ontdekt. Eeuwen eerder waren de lagen bruinkool en turf door de mens ontgonnen. Bruinkool (Oost-Duitsland) en turf uit laag- en hoogveen (alle landen, waaronder Nederland) werd in tienduizenden kachels en ovens opgestookt. Turf, bruinkool, steenkool, aardgas en aardolie werden vanaf 1850 massaal verstookt.

Nieuws

menu