De Weideblik wil van het gas af, maar de financiering vraagt om een creatieve benadering

Gebouw De Weideblik van de wijkvereniging in De Weide Foto: DvhN

Wijkvereniging De Weide gaat vanmiddag in gesprek met de gemeente Hoogeveen over het verder verduurzamen van wijkgebouw De Weideblik en de vervanging van de verwarmingsketels. Niet vanzelfsprekend in tijden van bezuinigingen.

„We zijn al een aantal jaren bezig om het energieverbruik in De Weideblik terug te dringen. We hebben al veel gedaan maar we willen ook graag van het gas af”, vertelt voorzitter Hein Akerboom van wijkvereniging De Weide. „Het zorgt voor lagere exploitatielasten en een kleinere ecologische footprint. Bovendien moet uiteindelijk iedereen van het gas af en wij willen zeker geen hekkensluiter zijn.”

Timing minder goed

Met de huidige gasprijs betaalt de wijkvereniging gemiddeld tussen de 800 en 1000 euro per maand. Nu de cv-installaties kuren beginnen te vertonen lijkt de timing goed. Toch is dat niet het geval. Het gebouw is eigendom van de gemeente Hoogeveen en het ombouwen naar een warmtepomp (kosten 90.000 euro) past niet binnen het onderhoudsbudget (37.000 euro).

Bovendien is de wijkvereniging niet zeker van het voortbestaan van het wijkgebouw, nu de gemeente flink gaat bezuinigen op de wijk- en dorpshuizen. Daarbij is aangegeven dat het niet ondenkbaar is dat er buurt- of dorpshuizen de deuren moeten sluiten. De wijkvereniging heeft daarom al de andere verduurzamingsplannen (een derde set zonnepanelen, batterijopslag en zonneboilerinstallatie) in de wacht gezet.

Creatieve oplossing

Omdat nu de technische staat van de cv-ketel mee gaat spelen, is een oplossing daarvoor wel urgent geworden. Desondanks hoopt de wijkvereniging dat de gemeente de vervanging even wil uitstellen, is afwachting van een creatieve oplossing. De Weideblik is namelijk aangemeld bij het provinciale project ‘Verduurzaming maatschappelijk vastgoed’. De intentieverklaring met de provincie is ook al ondertekend.

„Een gespecialiseerd bureau gaat het wijkgebouw onderzoeken op mogelijkheden tot verduurzaming. Wij hebben gevraagd om de focus te leggen op de mogelijkheden die er met warmtepompen zijn. Dit onderzoek start binnenkort. Ik denk dat als de gemeente het geld voor de vervanging van de ketels beschikbaar stelt, wij gebruik kunnen maken van de subsidie voor aanschaf warmtepompen én zelf een bijdrage leveren het moet lukken”, zegt Akerboom optimistisch. Vanmiddag wordt duidelijk hoe de gemeente erin staat.

Nieuws

menu