De Hersenstichting zoekt collectanten voor collecteweek

De hersenstichting zoekt collectanten.

De hersenstichting zoekt collectanten. Foto De Hersenstichting

De collecteweek van de Hersenstichting is van 30 januari tot 4 februari. Er wordt gecollecteerd voor meer onderzoek naar hersenaandoeningen.

4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Denk hierbij aan dementie, Parkinson, beroertes en een depressie. Als er niks wordt gedaan dan wordt dit aantal alleen maar groter. Met het collectegeld financiert de Hersenstichting onderzoek, innovaties en geven zij voorlichtingen.

De Hersenstichting zoekt nog collectanten voor de collecteweek. Meer informatie is te vinden via www.hersenstichting.nl/collecte . Aanmelden kan via hetzelfde adres.