Daling geluidshinderklachten tijdens ‘Frisian Flag’. Leeuwarder luchtmachtoefening krijgt morele steun vanuit de bevolking

Ze zijn afgelopen vrijdag weer naar hun thuisbases vertrokken: de tientallen NAVO gevechtsvliegtuigen die in de afgelopen twee weken op de Vliegbasis Leeuwarden hebben meegedaan aan de grote jaarlijkse luchtmachtoefening ‘Frisian Flag’. Een oefening die samenviel met een ommezwaai in denken bij veel mensen over het nut van een goede defensie.

Een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht kiest tijdens Frisian Flag met ontstoken nabrander het luchtruim vanaf de Vliegbasis Leeuwarden.

Een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht kiest tijdens Frisian Flag met ontstoken nabrander het luchtruim vanaf de Vliegbasis Leeuwarden.

Nogal wat mensen vonden in de afgelopen jaren namelijk dat het houden van dit soort luchtmachtoefeningen maar verspilling van geld was. In 1989 was de Koude Oorlog immers tot een eind gekomen? De wereldvrede werd niet meer bedreigd en defensiegeld kon beter aan andere zaken worden besteed. Sinds de Russische president Poetin echter niet vies blijkt te zijn van ouderwetse machtspolitiek, staat het belang van een goed getrainde defensie, met de daarbij behorende oefeningen als Frisian Flag (bijna) iedereen echter opeens weer helder voor ogen. Dat is volgens de voorlichter van de Vliegbasis Leeuwarden ook te merken aan een daling van het aantal geluidshinderklachten tijdens de oefening.

Bijzondere editie

Nieuws

menu